ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

 

Σας γνωρίζουμε, ότι την Τετάρτη 20/3/2024 και ώρα 12.00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για λήψη απόφασης στα εξής δύο θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

1.Περί έγκρισης ή μη δαπανών για τη διοργάνωση μαθητικών συναυλιών στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο στις 28 και 29 Μαρτίου του 2024 και στις 5 Απριλίου του 2024 (Κ.Α. 15-6471.0001) σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 4470/19-3-2024 έγγραφο του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Αθανάσιου Αγορογιάννη.

Η διαδικασία του κατ’ επείγοντος επιβάλλεται λόγω συγκεκριμένων ημερομηνιών και ειδικότερα στις 27 Μαρτίου 2024, όπου θα παραστούν και θα φιλοξενηθούν από το Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Βόλου προκειμένου να κάνουν πρόβα για τη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Μαρτίου για μαθητές και ευρύ κοινό. Επίσης στις 4 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η πρόβα των μαθητών της Μουσικής Σχολής «Γεώργιος Αξιώτης», για τη συναυλία που θα δοθεί στις 5 Απριλίου για το ευρύ κοινό.

2.Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης χρονικής διάρκειας 2025-2028, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/88 / οικ. 5298/12-3-2024 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η διαδικασία του κατ’ επείγοντος επιβάλλεται λόγω της προθεσμίας υποβολής των σχεδίων πολυετούς προγραμματισμού  προσλήψεων της Ά φάσης που ορίζεται με καταληκτική ημερομηνία  την 22η Μαρτίου του 2024 και ημέρα Παρασκευή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήστος Γ. Βερώνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Download File 1
Κατηγορίες: , ,