Διαγωνισμοί

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ4 Δεκεμβρίου 2019

Περίληψη διακήρυξης

Κατηγορία

«Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος ύδρευσης του δικτύου ύδρευσης Άνω Μεράς της Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου»