Νομικά Πρόσωπα

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου (Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ.)

3673_n

H Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Προβολής και ανάπτυξης Μυκόνου ιδρύθηκε το 1993 με  την 36/14.03.1993 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, προκειμένου να καλυφθεί υπεύθυνα και οργανωμένα το πολιτιστικό κενό που προσπαθούσε μέχρι τότε να καλύψει με μεγάλη δυσκολία ο Δήμος σε συνεργασία με τους Πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους της Μυκόνου.

Η  σύσταση της ΔΕΠΠΑΜ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 47/26.1.1994 και ορίζει σκοπούς της επιχείρησης μεταξύ άλλων:

 • Την ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη της Μυκόνου και τη δημιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής υποδομής.
 • Την ανάληψη και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων.
 • Την έκδοση της μηνιαίας εφημερίδας ο Μυκονιάτης.
 • Την λειτουργία της δημοτικής Πινακοθήκης.

Η επιχείρηση διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο και στεγάζεται στο κτήριο Ζερβουδάκη-Ιγγλέση στο Ματογιάννι, την χρήση του οποίου της παραχώρησε ο Δήμος Μυκόνου με την 70/03-06-1994 απόφαση του. Το τμήμα  του κτηρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης, η Δημοτική Μουσική Σχολή και η Δημοτική Πινακοθήκη δώρισε στο Δήμο Μυκόνου η Ειρήνη Γ. Ιγγλέση, σύζυγος του ποιητή Ιωάννη Γρυπάρη, ενώ την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και την Φιλαρμονική δώρισαν στον Δήμο Μυκόνου η Μαρία Καλλιάρχη (1910)  και ο γιός της Κωστής Ζερβουδάκης (1937).

Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είχε τότε παραχωρηθεί στην ΔΕΠΠΑΜ και η χρήση του Θεάτρου Λάκκας καθώς και ο Δημοτικός Κήπος στην περιοχή Λίμνη, δωρεάς του Ιωάννη Μελετόπουλου, όπου αργότερα (1995) θα στεγαζόταν ο θερινός κινηματογράφος Σινέ Μαντώ. Σήμερα, και τα δύο αυτά σημεία τα διαχειρίζεται ο Π.Α.Κ.Ο. «Γεώργιος Αξιώτης». 

Μετατροπή της ΔΕΠΠΑΜ σε Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία:  ΚΔΕΠΠΑΜ 

Το 2011 η Δημοτική Επιχείρηση μετατράπηκε σε Κοινωφελή επιχείρηση με πεδίο δραστηριοποίησης την παιδεία και το περιβάλλον (ΦΕΚ 1289/2011) με την επωνυμία Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου. Στις καταστατικές αρμοδιότητες της επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η προστασία και αναβάθμιση του φυσικού αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Μυκόνου καθώς και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών.

Σκοπός της νέας επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με την προώθηση της πολιτιστικής  ανάπτυξης της περιοχής. Συγκεκριμένα:

 • Η ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη της Μυκόνου μέσω της καλλιέργειας σε βάθος της καλλιτεχνικής ευαισθησίας και αγάπης για τις τέχνες και την προστασία της Εθνικής ταυτότητας. Καθώς και την ανάδειξη των πολιτιστικών, πνευματικών και καλλιτεχνικών αγαθών με την ενεργή και συνειδητή συμμετοχή των πολιτών στην πολιτιστική ζωή.
 • Η διάδοση και ενίσχυση της καλλιτεχνικής παιδείας στους τομείς της μουσικής, του χορού, του κινηματογράφου, του θεάτρου και των άλλων οπιτικοακουσικών μέσων, καθώς και των εικαστικών τεχνών.
 • Η στήριξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν την άσκηση και την ανάπτυξη των ατομικών δημιουργικών ικανοτήτων στους αντίστοιχους τομείς. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ. θα συνεχίσει να οργανώνει,  λειτουργεί και  ενισχύει τις παρακάτω δράσεις:

- Εικαστικά Εργαστήρια
- Μουσική Σχολή
- Χορευτικά Τμήματα Μυκόνου
- Χορωδία Μυκόνου
- Θέατρο και ιδιαίτερα την Θεατρική Ομάδα Μυκόνου
- Δημοτική Πινακοθήκη
- Θερινό κινηματογράφο Σινέ Μαντώ
- Εκδόσεις (βιβλίων και εφημερίδας) καθώς και παραγωγή ψηφιακών μέσων

 • Η διοργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων.
 • Η δημιουργία και ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων της Μυκόνου και ιδιαίτερα των νέων.
 • Η συνεργασία και η υποστήριξη των πολιτιστικών φορέων και Συλλόγων της Μυκόνου, με στόχο την συνέχιση των παραδόσεων, την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας και τη διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών και παρεμβάσεών τους.
 • Η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα της Μυκόνου για την από κοινού προώθηση και υλοποίηση πολιτιστικών, πνευματικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων μέσα και έξω από τα σχολεία, καθώς και τη συμμετοχή των μαθητικών κοινοτήτων και της νεολαίας γενικότερα στις δραστηριότητες της Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ.
 • Ο σχεδιασμός προτάσεων και η ένταξή τους σε συγχρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προγράμματα, σε εθνικά, Διακρατικά, Διαπεριφερειακά Προγράμματα, η υλοποίηση των προτάσεων, οι οποίες αφορούν έργα, προγράμματα και υπηρεσίες που αναδεικνύουν και διασώζουν την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς επίσης υποστηρίζουν δραστηριότητες και εκδηλώσεις που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες.
 • Η συμμετοχή της επιχείρησης σε Προγραμματικές Συμβάσεις, κατά τα οριζόμενα στο ν. 3463/2006, ώστε να προωθηθεί και να συγχρηματοδοτηθεί η επίτευξη των σκοπών της, καθώς και η επίτευξη των σκοπών του Δήμου Μυκόνου και των συμβαλλομένων.
 • Τη λειτουργία υποκαταστημάτων όπου αυτό κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ. Την ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη της Μυκόνου  μέσω της καλλιέργειας σε βάθος της καλλιτεχνικής ευαισθησίας και αγάπης για τις τέχνες και την προστασία της Εθνικής και τοπικής Πολιτιστικής ταυτότητας, καθώς και την ανάδειξη των πολιτιστικών, πνευματικών και καλλιτεχνικών αγαθών με την ενεργή και συνειδητή συμμετοχή των πολιτών στην πολιτιστική ζωή.

Επικοινωνία

Κτίριο Ζερβουδάκη – Ιγγλέση
Ματογιάννι, Μύκονος 84 600
Τηλ.: 22890 27190, 22890 27791
Fax: 22890 27192
E-mail: kdeppamykonou@gmail.com

Περισσότερα εδώ.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Μυκόνου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)

Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Μυκόνου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.), για την  δημοτική περίοδο έως 30/06/2026, ως εξής:

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης & Αποχέτευσης Μυκόνου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.):

κος Λαζαρίδης Δημήτριος

 

Τακτικά μέλη:

 • Χανιώτη Μαρουσούλα
 • Δακτυλίδη Μαρία
 • Κουσαθανάς Μανώλης
 • Δαμαλάς Μιχάλης
 • Σαμψούνη Κωνσταντινιά
 • Γκέλος Νικόλαος του Ανδρέα
 • Σκαγιάς Δημήτρης, δημότης
 • Ξυδάκης Πέτρος, δημότης
 • Σαμοθράκης Μηνάς, εκπρόσωπος εργαζομένων
 • Κουσαθανά Μαρία, εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Σαχάς Κωνσταντίνος
 • Σταυρακόπουλος Πέτρος
 • Βερώνης Αρτέμης
 • Κουσαθανάς Γεώργιος
 • Χαρδαλούπας Νικόλαος
 • Ζουγανέλη Ειρήνη
 • Χανιώτης Πέτρος, δημότης
 • Λυκούρης Μιχαήλ, δημότης
 • Κωνσταντίνος Κουνάνης του Ιωάννη, εκπρόσωπος εργαζομένων
 • Ιωάννης Θεοχάρη του Γεωργίου, εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα

 

Πλατεία Αγίας Μονής, Χώρα Μυκόνου, 84600
Τηλ.: 22890 24910, 22890 23494
Fax: 22890 26959
E-mail: deyamyk@gmail.com

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

1. ΑΙΤΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
4. ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
5. ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
6. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 

St Monis square, Chora Mykonos, 84600
Tel.: +30 22890 24910, +30 22890 23494
Fax: +30 22890 26959
E-mail: deyamyk@gmail.com

Read more DOCUMENT & APPLIES

«Γεώργιος Αξιώτης» (Π.Α.Κ.Ο.)

Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μυκόνου
Αργύραινα, Μύκονος, 84 600
Τηλ: 22890 28636, 22890 28637
Fax: 22890 28645, 22890 23350
E-mail: grypario@gmail.com
Facebook Page: Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μυκόνου

Περισσότερα εδώ.

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου (Δ.Λ.Τ.Μ.)

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου είναι ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων και καλείται να προσφέρει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της Νήσου, των Κυκλάδων και της χώρας.

1_logo

Τούρλος, Νέο Λιμάνι, Μύκονος, 84 600
Τηλ: 22890 28933, 22890 28935
Fax: 22890 28934
E-mail: info@mykonosports.gr
Ιστοσελίδα: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου

Περισσότερα εδώ.

Σχολικές Επιτροπές

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυκόνου
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυκόνου