Κατηγορίες για Προσκλήσεις

30 Μαρτίου 2020

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Κατηγορία

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης δια περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 3-4-2020 (αναφέρονται οδηγίες για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης)