Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

25 Ιανουαρίου 2023Αριθμός Απόφασης: 18/2023

Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου σχετικά με το άνοιγμα προσφορών και δικαιολογητικών του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης πέντε επιλεγμένων εγκαταστάσεων στο Δήμο Μυκόνου»

Κατηγορία ,

25 Ιανουαρίου 2023Αριθμός Απόφασης: 17/2023

Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου σχετικά με το άνοιγμα προσφορών και δικαιολογητικών του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Κατηγορία ,

25 Ιανουαρίου 2023Αριθμός Απόφασης: 16/2023

Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου σχετικά με το άνοιγμα προσφορών και δικαιολογητικών του διεθνούς ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023»

Κατηγορία ,