Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

19 Σεπτεμβρίου 2023Αριθμός Απόφασης: 180/2023

Περί έγκρισης Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς όσον αφορά στον διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Εμπλουτισμός και ανάδειξη Λαογραφικού Μουσείου Μυκόνου με ψηφιακά μέσα»

Κατηγορία ,

19 Σεπτεμβρίου 2023Αριθμός Απόφασης: 179/2023

Περί έγκρισης Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς όσον αφορά στον διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο « Ενίσχυση Μικροκινητικότητας στο Δήμο Μυκόνου»

Κατηγορία ,

19 Σεπτεμβρίου 2023Αριθμός Απόφασης: 178/2023

Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας για την πραγματοποίηση και συνδιοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στον Δήμο Μυκόνου με το Ν.Π.Δ.Δ Π.Α.Κ.Ο «Γ.Αξιώτης» στα πλαίσια του Mykonos art festival

Κατηγορία ,

19 Σεπτεμβρίου 2023Αριθμός Απόφασης: 177/2023

Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης «Ηροδότου Νουβέλες»

Κατηγορία ,