Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

19 Απριλίου 2022Αριθμός Απόφασης: 77/2022

Περί έγκρισης μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου ανάθεσης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της υπηρεσίας με τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022»

Κατηγορία ,

19 Απριλίου 2022Αριθμός Απόφασης: 76/2022

Περί έγκρισης Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου σχετικά την κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μυκόνου»

Κατηγορία ,

19 Απριλίου 2022Αριθμός Απόφασης: 75/2022

Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου όσον αφορά την κατακύρωση του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Π.Α.Κ.Ο. Γ’.ΑΞΙΩΤΗΣ» ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΕΣ»

Κατηγορία ,