Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

10 Ιουνίου 2022Αριθμός Απόφασης: 130/2022

Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μυκόνου για το έτος 2022»

Κατηγορία ,

24 Μαΐου 2022Αριθμός Απόφασης: 111/2022

Περί έγκρισης υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση του έργου «Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων, Δήμου Μυκόνου» Υποέργο 1: Εργασίες αναβάθμισης όψεων κτιρίου Μαύρου και κτιρίου Βοϊνοβιτς, Δήμου Μυκόνου και Υποέργο 2: «Προμήθεια φωτιστικών για την αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου Μαύρου και κτιρίου Βοϊνόβιτς, Δήμου Μυκόνου»

Κατηγορία ,