Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

9 Μαΐου 2023Αριθμός Απόφασης: 87/2023

Περί της σύμφωνης γνώμης ή μη για αλλαγή χρήσης κτιρίου από κατοικία σε γραφείο εκμίσθωσης αυτοκινήτων στη περιοχή Αγία Σοφία Μυκόνου, μετά από έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου

Κατηγορία ,

9 Μαΐου 2023Αριθμός Απόφασης: 82/2023

Ανάκληση της αριθ. 21/2023 (ΑΔΑ: Ψ10ΒΩΚΚ-49Υ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Μυκόνου και έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Μυκόνου και του Ναυτικού Μουσείου Αιγαίου για την υλοποίηση της πράξης «Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου – Ανάδειξη και Διάσωση ενός Φάρου Πολιτισμού της Ελληνικής Ναυτιλίας»

Κατηγορία ,