Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

28 Δεκεμβρίου 2018Αριθμός Απόφασης: 164/2018

«Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο “ Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED” και κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης».

Κατηγορία ,

28 Δεκεμβρίου 2018Αριθμός Απόφασης: 162/2018

« Έγκριση μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον διεθνή διαγωνισμό «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου & Μεταφορικών μέσων για τα έτη 2018-2020» προϋπολογισμού 2.973.966,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»,

Κατηγορία ,