Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

28 Ιουλίου 2020Αριθμός Απόφασης: 103/2020

Περί έγκρισης χρηματοδότησης της πρότασης «Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος του Δήμου Μυκόνου» με ιδίους πόρους, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου με κωδικό ΝΑΙΓ51 και τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας»

Κατηγορία

24 Ιουλίου 2020Αριθμός Απόφασης: 102/2020

Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Δ. Μυκόνου και ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Δράσεων Τουριστικής Προβολής και Προώθησης Δήμου Μυκόνου μέσω παραγωγής και προώθησης ψηφιακού περιεχομένου»

Κατηγορία

24 Ιουλίου 2020Αριθμός Απόφασης: 96/2020

Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας «Διαχείριση χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου για έξι μήνες» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (σύμφωνα με το αρ.32 του Ν.4412/2016)

Κατηγορία

15 Ιουλίου 2020Αριθμός Απόφασης: 95/2020

Περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την ανάθεση για την «Προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (αρ.32 του Ν. 4412/2016)

Κατηγορία