Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

7 Δεκεμβρίου 2017Αριθμός Απόφασης: 238/2017

«Περί της παραλαβής της μελέτης «Ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της νήσου Μυκόνου στη θέση Φτελιά» μετά από την έγκριση νέων Περιβαλλοντικών όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου»

Κατηγορία ,