Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

13 Νοεμβρίου 2018Αριθμός Απόφασης: 135/2018

Περί έγκρισης μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και κατάρτισης όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την μίσθωση μηχανήματος θρυμματιστή – τεμαχιστή ογκωδών, αστικών και βιομηχανικών απορριμμάτων με χειριστή, για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου

Κατηγορία