Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

21 Μαΐου 2020Αριθμός Απόφασης: 58/2020

Περί έγκρισης μελέτης, τρόπου ανάθεσης ( με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) και συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης, για το έργο «Επείγουσα Αποκατάσταση Φθορών στην Ευρύτερη Περιοχή της Μικρής Βενετίας», προϋπολογισμού 24.800,00€

Κατηγορία

19 Μαΐου 2020Αριθμός Απόφασης: 57/2020

Περί ανάκλησης της υπ’ αριθ. 45/2020 προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τη απαλλαγή- αναστολή των δημοτικών τελών και τελών καθαριότητας και φωτισμού και επανεξέταση του θέματος κατόπιν διευκρινίσεων

Κατηγορία