Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

11 Ιουνίου 2021Αριθμός Απόφασης: 138/2021

Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Διερεύνηση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης νότιου παραλιακού μετώπου της νήσου Μυκόνου, σε συνδυασμό με ενδεχόμενο κίνδυνο διάβρωσης των ακτών λόγω της κλιματικής αλλαγής ή/και παράκτιων επεμβάσεων»

Κατηγορία ,