Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

22 Δεκεμβρίου 2020Αριθμός Απόφασης: 118/2020

Λήψη απόφασης τροποποίησης- διόρθωσης άρθρων του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Μυκόνου, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 77/2020 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

Κατηγορία

22 Δεκεμβρίου 2020Αριθμός Απόφασης: 115/2020

Περί έγκρισης σκοπιμότητας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από το Δήμο, έγκριση της υποστήριξης της διαδικασίας με κάθε απαιτούμενη ενέργεια, καθώς και τη διερεύνηση ενδεχόμενων συνεργασιών

Κατηγορία