Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

27 Νοεμβρίου 2018Αριθμός Απόφασης: 208/2018

«Περί έγκρισης σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Μυκόνου με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος «Καταγραφή και ανάδειξη της μεταλλευτικής ιστορίας της Μυκόνου»

Κατηγορία