Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

23 Απριλίου 2019Αριθμός Απόφασης: 39/2019

«Περί τροποποίησης της μελέτης και κατάρτισης νέων όρων διακήρυξης, λόγω τροποποίησης της νομοθεσίας (ν. 4605/2019), του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Αναβάθμιση – προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ»»

Κατηγορία

23 Απριλίου 2019Αριθμός Απόφασης: 38/2019

«Περί έγκρισης Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου και κατακύρωσης του διεθνούς ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων»

Κατηγορία