Υπηρεσίες

Υπηρεσίες στη Μύκονο

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Μυκόνου.

Γραφείο Δημάρχου
Νομική υπηρεσία
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Περιβάλλοντος