Υπηρεσίες

Υπηρεσίες στη Μύκονο

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Μυκόνου.
Γραφείο Δημάρχου
Γραφεία Αντιδημάρχων
Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου – Γραμματεία Δ.Σ.
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής - Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Κοινότητας Μυκονίων
Γραφείο Κοινότητας Άνω Μεράς
Νομική υπηρεσία
Τμήμα Συντήρησης και Εξωραϊσμού Περιβάλλοντος
Γραφείο Κοιμητηρίων
Γραφείο Σφαγείων
Γραφείο Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Κ.Ε.Π. Δήμου Μυκόνου
Γραφείο Προσωπικού

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Γραφείο Προϊσταμένου
Γραφείο Αναπλ. Προϊσταμένου Τμ. Διοικητικού
Γραφείο Δημοτολογίου – Εκλογών
Γραφείο Ιθαγένειας - Πολιτογραφήσεων - Αρρένων και Στρατολογίας
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Γραφείο Ληξιαρχείου και Πολιτικών Γάμων

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Γραφείο Προϊσταμένης
Τμήμα Εξόδων
Τμήμα Εσόδων
Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
Γραφείο Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
Ανακοίνωση & δικαιολογητικά ΤΑΠ από την Οικονομική Υπηρεσία

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Γραφείο Προϊσταμένου
Τμήμα Μελετών
Τμήμα Προγραμματισμού

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Τμήμα Καθαριότητας και Εργατοτεχνικού Προσωπικού

Γραφείο Καθαριότητας και Δημοτικού Φωτισμού
Γραφείο Κίνησης, Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων
Γραφείο Ύδρευσης και Αποχέτευσης