Υπηρεσίες

Υπηρεσίες στη Μύκονο

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Μυκόνου.

Γραφείο Δημάρχου
Γραφεία Αντιδημάρχων
Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου – Γραμματεία Δ. Σ.
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής - Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων
Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς
Νομική υπηρεσία

Τμήμα Συντήρησης και Εξωραϊσμού Περιβάλλοντος
Γραφείο Κοιμητηρίων

Γραφείο Σφαγείων

Γραφείο Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Τηλ.: (+30) 22893 60100 Fax: (+30) 22890 23350 Διεύθυνση E-mail: mayor@mykonos.gr

Διεύθυνση: Κτίριο Μαύρου, πλατεία Καραολή & Δημητρίου, Μύκονος 84 600

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ :

Αίτηση προέγκρισης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Αίτηση χορήγησης άδειας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Αίτηση αντικατάστασης άδειας Κ.Υ.Ε. όταν προστίθεται εντός αυτού δραστηριότητα

Αίτηση άδειας θεάτρων και κινηματογράφων

Άδεια μουσικής - Δικαιολογητικά

Αίτηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων

Αίτηση αντικατάστασης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων

Υπόμνημα: Δικαιολογητικά για άδειες Κ.Υ.Ε.

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 16228/2017 Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων

Παράρτημα Α': Αίτηση Βεβαίωσης για την Εγκατάσταση στη Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Γραφείο Προϊσταμένου
Γραφείο Αναπλ. Προϊσταμένου Τμ. Διοικητικού
Γραφείο Δημοτολογίου – Εκλογών
Γραφείο Ιθαγένειας - Πολιτογραφήσεων - Αρρένων και Στρατολογίας
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Γραφείο Ληξιαρχείου και Πολιτικών Γάμων

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Γραφείο Προϊσταμένου
Τμήμα Εξόδων
Τμήμα Εσόδων
Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
Γραφείο Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
Ανακοίνωση & δικαιολογητικά ΤΑΠ από την Οικονομική Υπηρεσία

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Γραφείο Προϊσταμένου
Τμήμα Μελετών
Τμήμα Προγραμματισμού

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Τμήμα Καθαριότητας και Εργατοτεχνικού Προσωπικού

Γραφείο Καθαριότητας και Δημοτικού Φωτισμού
Γραφείο Κίνησης, Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων
Γραφείο Ύδρευσης και Αποχέτευσης