Υπηρεσίες

Υπηρεσίες στη Μύκονο

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Μυκόνου.

Γραφείο Δημάρχου

Γραφείο Δημάρχου

Τηλ.: (+30) 22893 60100
Fax: (+30) 22890 22229
Διεύθυνση E-mail: mayor@mykonos.gr

Διεύθυνση: Δημαρχείο (κτίριο Βοϊνόβιτς), Γιαλός – Ακτή Καμπάνη, Μύκονος 84 600

Ο Δήμαρχος δέχεται στο γραφείο του κάθε Τρίτη και ώρες 15:00 έως 18.00.

Γραφεία Αντιδημάρχων

Αντιδήμαρχοι είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι που ορίζει ο Δήμαρχος με απόφασή του, για να ασκούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες συνεπικουρώντας τον στο έργο του. Βάσει του επίσημου πληθυσμού του Δήμου μας (άνω των 10.000 κατοίκων), ο Δήμαρχος έχει τη δυνατότητα να ορίσει έως τρεις αντιδημάρχους. Η θητεία τους διαρκεί 2,5 έτη. Στον Δήμο Μυκόνου έχουν ορισθεί ως Αντιδήμαρχοι οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού:

Αντιδήμαρχος Γκέλος Α. Νικόλαος

Τηλ.: (+30) 22893 60100
Fax: (+30) 22890 22229
Διεύθυνση E-mail: mayor@mykonos.gr

Το γραφείο του βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου του δημαρχείου.

Αντιδήμαρχος Λάμπρος Δ. Παναγιωτακόπουλος

Τηλ.: (+30) 22893 60100
Fax: (+30) 22890 22229
Διεύθυνση E-mail: mayor@mykonos.gr

Το γραφείο του βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου του δημαρχείου.

Αντιδήμαρχος Γρυπάρη Ι. Ειρήνη

Τηλ.: (+30) 22893 60100
Fax: +30 22890 22229
Διεύθυνση E-mail: mayor@mykonos.gr

Το γραφείο της βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου του Δημαρχείου.

Διεύθυνση: Δημαρχείο (κτίριο Βοϊνόβιτς), Γιαλός – Ακτή Καμπάνη, Μύκονος 84 600

Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου – Γραμματεία Δ. Σ.

Τηλ.: (+30) 22893 60100
Fax: (+30) 22890 22229
Διεύθυνση E-mail: mayor@mykonos.gr

Διεύθυνση: Δημαρχείο (κτίριο Βοϊνόβιτς), Γιαλός – Ακτή Καμπάνη, Μύκονος 84 600

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής – Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων

Τηλ.: (+30) 22893 60100
Fax: (+30) 22890 22229
Διεύθυνση E-mail: mayor@mykonos.gr

Διεύθυνση: Δημαρχείο (κτίριο Βοϊνόβιτς), Γιαλός – Ακτή Καμπάνη, Μύκονος 84 600

Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς

Τηλ.: (+30) 22890 72200
Fax: (+30) 22890 71261
Διεύθυνση E-mail: gram@mykonos.gr

Νομική υπηρεσία

Δικηγόρος Δήμου Μυκόνου

Τηλ.: (+30) 22893 60100
Fax: (+30) 22890 22229
Διεύθυνση E-mail: mayor@mykonos.gr

Διεύθυνση: Δημαρχείο (κτίριο Βοϊνόβιτς), Γιαλός – Ακτή Καμπάνη, Μύκονος 84 600

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Γραφείο Προϊσταμένου

Τηλ.: (+30) 22893 60100
Fax: (+30) 22890 27098
Διεύθυνση E-mail: lixiarchio@mykonos.gr

Διεύθυνση: Δημαρχείο (κτίριο Βοϊνόβιτς), Γιαλός – Ακτή Καμπάνη, Μύκονος 84 600

Γραφείο Αναπλ. Προϊσταμένου Τμ. Διοικητικού

Τηλ.: (+30) 22893 60100
Fax: (+30) 22890 23350
Διεύθυνση E-mail: dzouganeli@mykonos.gr

Διεύθυνση: Κτίριο Μαύρου, πλατεία Καραολή & Δημητρίου, Μύκονος 84 600

Γραφείο Δημοτολογίου – Εκλογών

Τηλ.: (+30) 22893 60100
Fax: (+30) 22890 27098
Διεύθυνση E-mail: dimotologio@mykonos.gr

Διεύθυνση: Δημαρχείο (κτίριο Βοϊνόβιτς), Γιαλός – Ακτή Καμπάνη, Μύκονος 84 600

Γραφείο Ιθαγένειας – Πολιτογραφήσεων – Αρρένων και Στρατολογίας

Τηλ.: (+30) 22893 60100
Fax: (+30) 22890 27098
Διεύθυνση E-mail: dimotologio@mykonos.gr

Διεύθυνση: Δημαρχείο (κτίριο Βοϊνόβιτς), Γιαλός – Ακτή Καμπάνη, Μύκονος 84 600

Γραφείο Πρωτοκόλλου

Τηλ.: (+30) 22893 60100
Fax: (+30) 22890 22229
Διεύθυνση E-mail: mayor@mykonos.gr

Διεύθυνση: Δημαρχείο (κτίριο Βοϊνόβιτς), Γιαλός – Ακτή Καμπάνη, Μύκονος 84 600

Γραφείο Ληξιαρχείου και Πολιτικών Γάμων

Τηλ.: (+30) 22893 60100
Fax: (+30) 22890 27098
Διεύθυνση E-mail: dimotologio@mykonos.gr

Διεύθυνση: Δημαρχείο (κτίριο Βοϊνόβιτς), Γιαλός – Ακτή Καμπάνη, Μύκονος 84 600

Οι πολιτικοί γάμοι στη Μύκονο τελούνται Τρίτη και Πέμπτη, σε αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, μεταξύ 13:00 – 15:00.

Πληροφορίες Πολιτικών Γάμων

Δικαιολογητικά για Έλληνες

Δικαιολογητικά για Έλληνες κατοίκους εξωτερικού

Δικαιολογητικά για αλλοδαπούς κατοίκους Μυκόνου

Δικαιολογητικά για αλλοδαπούς κατοίκους εξωτερικού

Δικαιολογητικά για πολιτικούς πρόσφυγες

Requirements to Civil Weddings

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Γραφείο Προϊσταμένου

Τηλ.: (+30) 22893 60100
Fax: (+30) 22890 24719
Διεύθυνση E-mail: oik@mykonos.gr

Διεύθυνση: Κτίριο Μαύρου, πλατεία Καραολή & Δημητρίου, Μύκονος 84 600

Τμήμα Εξόδων

Τηλ.: (+30) 22893 60100
Fax: (+30) 22890 24719
Διεύθυνση E-mail: oik@mykonos.gr

Διεύθυνση: Κτίριο Μαύρου, πλατεία Καραολή & Δημητρίου, Μύκονος 84 600

Τμήμα Εσόδων

Τηλ.: (+30) 22893 60100
Fax: (+30) 22890 24719
Διεύθυνση E-mail: oik@mykonos.gr

Διεύθυνση: Κτίριο Μαύρου, πλατεία Καραολή & Δημητρίου, Μύκονος 84 600

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Τηλ.: (+30) 22893 60100
Fax: (+30) 22890 24719
Διεύθυνση E-mail: oik@mykonos.gr

Διεύθυνση: Κτίριο Μαύρου, πλατεία Καραολή & Δημητρίου, Μύκονος 84 600

Γραφείο Τέλους Ακίνητης Περιουσίας

Τηλ.: (+30) 22893 60100
Fax: (+30) 22890 24719
Διεύθυνση E-mail: oik@mykonos.gr

Διεύθυνση: Κτίριο Μαύρου, πλατεία Καραολή & Δημητρίου, Μύκονος 84 600

Ανακοίνωση & δικαιολογητικά ΤΑΠ από την Οικονομική Υπηρεσία

Οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου έχουν ως εξής :

α) Τμήμα Εξόδων:

-Αναζήτηση, καταχώρηση και έλεγχος δικαιολογητικών δαπανών
-Κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση προυπολογισμού
-Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής
-Οικονομική διαχείριση νομικών προσώπων του Δήμου
-Έκδοση-Εκτέλεση μισθοδοσίας
-Σύνταξη μηνιαίων Ισοζυγίων Γενικού & Αναλυτικού Καθολικού
-Υποβολή φορολογικών εντύπων σε αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες για την απόδοση φόρων/τελών-ασφαλιστικών εισφορών του Δήμου και Νομικών Προσώπων του Δήμου
-Υποβολή ετήσιων Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος – ακινήτων – μεγάλης ακίνητης περιουσίας- του Δήμου και Νομικών Προσώπων του Δήμου
-Προετοιμασία των εργασιών κλεισίματος Ισολογισμού
-Προσδιορισμός των αποτελεσμάτων (κερδών-ζημιών) χρήσης
-Σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
-Σύνταξη ετήσιου απολογισμού

β) Τμήμα Εσόδων :

-Εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς το Δήμο
-Δημιουργία και τήρηση αρχείων υπόχρεων
-Κατάρτιση πρόχειρων βεβαιωτικών καταλόγων και κοινοποίηση αποσπασμάτων αυτών
-Έκδοση βεβαιωτικών σημειωμάτων για τις άμεσες (οίκοθεν) εισπράξεις
-Διενέργεια απαιτούμενων ελέγχων για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου
-Έκδοση αδειών που σχετίζονται με την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωμάτων
-Διαχείριση κλήσεων Δημοτικής Αστυνομίας και Αστυνομικού Τμήματος
-Παρακολούθηση της εξέλιξης της νομοθεσίας, των υπουργικών αποφάσεων και κάθε θεσμική μεταβολή που επηρεάζει τα έσοδα του Δήμου και εισηγείται σχετικά

γ) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας :

-Διαμόρφωση και παρακολούθηση των υποχρεώσεων και των αναμενόμενων εισπράξεων
-Παραλαβή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών
-Μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσεως κρατήσεων
-Διενέργεια εισπράξεων αντιστοίχων οφειλών προς το Δήμο
-Τήρηση των διαδικασιών, αρχείων που αφορούν τα έσοδα του Δήμου
-Τήρηση ταμείου
-Διενέργεια χρηματικών δοσοληψιών με τις Τράπεζες

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Γραφείο Προϊσταμένου

Τηλ.: (+30) 22890 22541
Fax: (+30) 22890 28567
Διεύθυνση E-mail: tydmyc@yahoo.gr

Διεύθυνση: Αργύραινα, Μύκονος 84 600

Τμήμα Μελετών

Τηλ.: (+30) 22890 28557
Fax: (+30) 22890 28567
Διεύθυνση E-mail: tydmyc@yahoo.gr

Διεύθυνση: Αργύραινα, Μύκονος 84 600

Τμήμα Προγραμματισμού

Τηλ.: (+30) 22890 28557
Fax: (+30) 22890 28567

Διεύθυνση E-mail: tydmyc@yahoo.gr

Διεύθυνση: Αργύραινα, Μύκονος 84 600

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Τμήμα Καθαριότητας και Εργατοτεχνικού Προσωπικού

Γραφείο Καθαριότητας και Δημοτικού Φωτισμού

Τηλ.: (+30) 22890 26808, 22893 60145
Fax: (+30) 22890 26005, 22890 23350
Διεύθυνση E-mail: dmykonou@otenet.gr

Διευθύνσεις: ΧΥΤΑ Δήμου Μυκόνου, Μύκονος 84 600

Κτίριο Μαύρου, πλατεία Καραολή & Δημητρίου, Μύκονος 84 600

Γραφείο Κίνησης, Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

Τηλ.: (+30) 22890 26808
Fax: (+30) 22890 26005
Διεύθυνση E-mail: dmykonou@otenet.gr

Διεύθυνση: ΧΥΤΑ Δήμου Μυκόνου, Μύκονος 84 600

Γραφείο Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Τηλ.: (+30) 22890 26808
Fax: (+30) 22890 26005
Διεύθυνση E-mail: dmykonou@otenet.gr

Διεύθυνση: ΧΥΤΑ Δήμου Μυκόνου, Μύκονος 84 600

Τμήμα Συντήρησης και Εξωραϊσμού Περιβάλλοντος

Γραφείο Πρασίνου

Τηλ.: (+30) 22893 60100
Fax: (+30) 22890 23350
Διεύθυνση E-mail: mayor@mykonos.gr

Διεύθυνση: Κτίριο Μαύρου, πλατεία Καραολή & Δημητρίου, Μύκονος 84 600

Γραφείο Κοιμητηρίων

Τηλ.: (+30) 22893 60100
Fax: (+30) 22890 23350
Διεύθυνση E-mail: mayor@mykonos.gr

Διεύθυνση: Κτίριο Μαύρου, πλατεία Καραολή & Δημητρίου, Μύκονος 84 600

Γραφείο Σφαγείων

Τηλ.: (+30) 22893 60100
Fax: (+30) 22890 23350
Διεύθυνση E-mail: mayor@mykonos.gr

Διεύθυνση: Κτίριο Μαύρου, πλατεία Καραολή & Δημητρίου, Μύκονος 84 600

Γραφείο Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Τηλ.: (+30) 22893 60100
Fax: (+30) 22890 23350
Διεύθυνση E-mail: mayor@mykonos.gr

Διεύθυνση: Κτίριο Μαύρου, πλατεία Καραολή & Δημητρίου, Μύκονος 84 600

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ :

Αίτηση προέγκρισης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Αίτηση χορήγησης άδειας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Αίτηση αντικατάστασης άδειας Κ.Υ.Ε. όταν προστίθεται εντός αυτού δραστηριότητα

Αίτηση άδειας θεάτρων και κινηματογράφων

Άδεια μουσικής – Δικαιολογητικά

Αίτηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων

Αίτηση αντικατάστασης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων

Υπόμνημα: Δικαιολογητικά για άδειες Κ.Υ.Ε.

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 16228/2017
Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων

Παράρτημα Α’: Αίτηση Βεβαίωσης για την Εγκατάσταση στη Συγκεκριμένη Τοποθεσία