Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυκόνου

Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυκόνου

Μιχάλης Ι. Ζουγανέλης

Γεννήθηκε το 1975. Οι γονείς του Ιάκωβος και Καλλιόπη. Σύζυγος και συνοδοιπόρος του είναι η Κατερίνα Ξυδάκη, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Ιάκωβο και το Ζαννή.

Απόφοιτος της Σιβιτανιδείου Σχολής με πτυχίο Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη. Όλη η επαγγελματική του πορεία διαδραματίζεται στη Μύκονο, όπου εργάζεται από νεαρή ηλικία.

Εκλέγεται Πρόεδρος του Σωματείου Ηλεκτρολόγων Μυκόνου από τη σύστασή του μέχρι σήμερα.

Η έμπρακτη συμμετοχή του ίδιου αλλά και της συζύγου του στα σχολικά και αθλητικά δρώμενα της Μυκόνου φανερώνει την ανησυχία του για μια πιο ποιοτική και αποδοτική πορεία για τα παιδιά μας.

Εκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος το 2014 για πρώτη φορά και είναι τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Επιπλέον, είναι Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου.