Αρχείο Ετικετών: Ανακοίνωση/απόφαση οικονομική επιτροπής/Διακήρυξη