Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Άνω Μεράς

Πρόσκληση  Τακτικής Συνεδρίασης  του Συμβουλίου της

Κοινότητας Άνω Μεράς

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Κοινότητας Άνω Μεράς»

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε την   του μηνός Μαρτίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ  στα γραφεία της Κοινότητας Άνω Μεράς προκειμένου να συμμετέχετε στη συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν από το Συμβούλιο της Κοινότητας αποφάσεις επί των παρακάτω αναφερόμενων θεμάτων:

 

  1. Περί εισήγησης προς την Τεχνική Υπηρεσία για την σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης για την διαγράμμιση θέσεων στάθμευσης στο πάρκινγκ Άνω Μεράς καθώς και φωτισμού με ηλιακά φωτιστικά και τοποθέτηση μικρών κάδων.
  2. Περί εισήγησης προς την Τεχνική Υπηρεσία για την σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης για νέα υδραυλική εγκατάσταση αποχέτευσης  στην τουαλέτα του Κοιμητηρίου Άνω Μεράς καθώς και μόνωση ταράτσας παλιού οστεοφυλάκιου.
  3. Περί εισήγησης προς Τεχνική Υπηρεσία για την σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης για να υπερυψωθεί ο πετρόχτιστος τοίχος στο σημείο κάδων κάτω από το πάρκινγκ της Άνω Μεράς και να μπει συρόμενη πόρτα.
  4. Περί εισήγησης προς την Τεχνική Υπηρεσία για την σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης σκευής πετρόχτιστων τοίχων σε δημόσιους χώρους, πάρκινγκ, και πλησίον πρώην πιάτσας ταξί.
  5. Περί διευκρινήσεων από την Τεχνική Υπηρεσία για τον εξαερισμό ισόγειου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κάτω από την οικία Μαρίας Κυπραίου στην πλατεία Άνω Μεράς.
  6. Περί απόφασης για αφαίρεση και απομάκρυνση μονάδας πόσιμου νερού από την Πλατεία δίπλα στο φαρμακείο λόγω μη λειτουργίας και χρήσης.

 

Μύκονος, 26/02/2024

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Άνω Μεράς

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Κατηγορίες: , ,