ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

 ΘΕΜΑ:Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΣ Δήμου Μυκόνου

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σας καλούμε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., στο Δημαρχείο, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 23 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 και ώρα 11:00΄π.μ., προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

 

  1. Περί έγκρισης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου σχετικά με τον Προϋπολογισμό έτους 2024 και του ΟΠΔ του Ν.Π.Δ.Δ.
  2. Περί έγκρισης ΟΠΔ του Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2024.
  3. Περί χορήγησης ή μη άδειας στην ΔΕΔΔΗΕ για την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών υπογείου τμήματος δικτύου ΧΤ για ηλεκτροδότηση καταναλωτή στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου Μυκόνου, σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 2095/12-02-2024 αίτηση.
  4. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κλπ.

 

Μύκονος, 19/02/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

Κατηγορίες: ,