ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 3 Απριλίου του έτους 2024 και ώρα 17:30μ.μ στο Δημαρχείο Μυκόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2023 κατόπιν της υπ.αριθ.01/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Μυκόνου.
 2. Έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2023 κατόπιν της υπ.αριθ.02/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Μυκόνου.
 3. Εξέταση της υπ.αριθ.688/20-03-2024 εισήγησης του ΔΛΤΜ για γνωμοδότηση αναφορικά με την “Ψήφιση νέου οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Μ “.
 4. Λήψη σχετικής απόφασης αναφορικά με τα έξοδα παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ..
 5. Εισήγηση αναφορικά με το Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Μυκόνου με τη κωδική ονομασία “ΒΟΡΕΑΣ 2”
 6. Εξέταση της υπ.αριθ.3689/06-03-2024 αίτησης για εργασίες εγκιβωτισμού πλαστικού σωλήνα μεταφοράς νερού στην περιοχή Άνω Μερά Ελιά Μυκόνου.
 7. Εξέταση αιτήσεων για τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων.
 8. Παροχή γνώμης για παραχωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλού μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας.
 9. Ορισμός εκπροσώπου για συμμετοχή στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης των προγραμματικών συμβάσεων ή διαβαθμικών συμβάσεων στις οποίες συμμετέχουν η  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο Δήμος Μυκόνου ως συμβαλλόμενα μέλη.
 10. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Μυκόνου.
 11. Εξέταση αιτήσεων για την κάλυψη της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Μυκόνου.
 12. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης, οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας κατόπιν αιτήσεών τους.
 13. Λήψη σχετικής απόφασης αναφορικά με τη διεκδίκηση απόδοσης του 75% του Τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση (άρθρο 30 του ν.5073/2023) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για σκοπούς βιώσιμης ανάπτυξης.
 14. Συγκρότηση Επιτροπής Αισθητικής του Δήμου Μυκόνου.
 15. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Αισθητικής του Δήμου Μυκόνου.
 16. Εξέταση θεμάτων, αιτήσεων κλπ.

 

.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

 

 

    ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Κατηγορίες: