ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου του έτους 2024 και ώρα 15:30μ.μ στο Δημαρχείο Μυκόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση ή μη του Ο.Π.Δ. του Δήμου Μυκόνου και του Ο.Π.Δ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

  

ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Κατηγορίες: , ,