ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου του έτους 2024 και ώρα 15:00μ.μ στο Δημαρχείο Μυκόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη εκ νέου απόφασης περί έγκρισης ή μη του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Μ, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

 

ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Κατηγορίες: , ,