ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 29/12/2015

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852 / 2010, σας καλούμε όπως προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ 29 του μηνός Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 14:00΄ (μ.μ.), στο Δημοτικό κατάστημα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ


Download File 1

Download File 2
Κατηγορίες: