ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

Σας γνωρίζουμε, ότι την Τετάρτη 06/03/2024 και ώρα 15.00μμ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για λήψη απόφασης στο εξής μοναδικό θέμα της ημερήσιας διατάξεως:

1.Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την έρευνα αγοράς στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» για την Πρόσκληση με κωδικό 41_Δ.1.3 και τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού», της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», για την πράξη με τίτλο: «Νέες Ψηφιακές Εφαρμογές για την Τουριστική προβολή και προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Μυκόνου»

H διαδικασία του κατ’ επείγοντος επιβάλλεται λόγω χρονικών περιορισμών, για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για την ανωτέρω πράξη.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Χρήστος Γ. Βερώνης

 

 

 

 

 

 

Κατηγορίες: ,