Πρόσκληση συλλογής προσφορών για τον ΧΥΤΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη λειτουργία ΧΥΤΑ του Δήμου για έξι μήνες

Μελέτη

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 34/2021

Απαντήσεις επί διευκρινιστικών αιτημάτων – 4277

Απαντήσεις επί διευκρινιστικών αιτημάτων – 4246

Απαντήσεις επί διευκρινιστικών αιτημάτων – 4245


Download File 1

Download File 2

Download File 3

Download File 4

Download File 5

Download File 6
Κατηγορίες: ,