ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

 

Σας γνωρίζουμε, ότι την Τετάρτη 17/4/2024 και ώρα 18.00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για λήψη απόφασης στο εξής ένα θέμα της ημερήσιας διατάξεως:

 

  1. Περί έγκρισης μελέτης και σχεδίου πρόσκλησης, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης τεσσάρων επιλεγμένων σημείων του Δήμου Μυκόνου” με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης μέσω του άρθρου 32  περιπτ. γ’ της παρ.2  και του άρθρου 32Ατου Ν. 4412/2016.

 

Η διαδικασία του κατ’ επείγοντος επιβάλλεται λόγω της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης φύλαξης 4 επιλεγμένων σημείων του Δήμου Μυκόνου, προκειμένου να αποφευχθούν δυσμενείς καταστάσεις από τις αυξημένες ροές επισκεπτών στη Χώρα της Μυκόνου, γεγονός που θα ενταθεί ενόψει της περιόδου των εορτών του Πάσχα. Επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα τα οποία τεκμηριώνουν την ανάγκη κατεπείγουσας ανάθεσης της υπηρεσίας του θέματος.

 

  1. Του με αρ. πρωτ.:7125/16-04-2024 εγγράφου του αντιδημάρχου Ασφάλειας Δημοτικών Κτιρίων κ Γεώργιου Κουσαθανά,
  2. Του με αρ. πρωτ.:9325/24/752274/11-04-2024 εγγράφου της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου και
  3. Του με αρ. πρωτ.:929/16-04-2024 εγγράφου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου

 

 

                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                               

                                                                                   

                                                                                                     Χρήστος Γ. Βερώνης

 

Κατηγορίες: