ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 1ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 1ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σας γνωρίζουμε, ότι την Τετάρτη 14/2/2024 και ώρα 16.30, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης η 1η έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για λήψη αποφάσεων στο εξής μοναδικό θέμα της ημερήσιας διατάξεως:.

 

  1. Περί έγκρισης του υπ’ αρ. Πρακτικού 4/2024 της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την πληρότητα των στοιχείων που ζητήθηκαν κατά τον προσυμβατικό έλεγχο του Σχεδίου Σύμβασης προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της υπηρεσίας «Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαρισμού των Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Μυκόνου».

 

H διαδικασία του κατ’ επείγοντος επιβάλλεται για σοβαρούς λόγους προστασίας του ευαίσθητου περιβάλλοντος της Μυκόνου και της Υγείας των κατοίκων του νησιού από τη μη εκτέλεση της Υπηρεσίας Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαρισμού των Κοινόχρηστων Χώρων.

Η λήξη της συμβατικής διάρκειας της προηγούμενης απευθείας ανάθεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ήδη από τις 15/1/2024, καθιστά αναγκαία την άμεση επίσπευση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης της υπηρεσίας «Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαρισμού των Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Μυκόνου», λαμβανομένου υπόψιν ότι εξέλιπαν όλα τα διαδικαστικά εμπόδια τα οποία καθυστερούσαν την υπογραφή της.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Χρήστος Γ. Βερώνης

Κατηγορίες: ,