ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΚΟΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΚΟΝΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε όπως συμμετέχετε, την 29η του μηνός Φεβρουαρίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15.00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από το Συμβούλιο της Κοινότητας Μυκονίων αποφάσεις επί των παρακάτω αναφερόμενων θεμάτων:

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 2304/15-02-2024 αίτησης της εταιρείας OMO MYKONOS Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Χώρων Διασκέδασης, Εστίασης και Ψυχαγωγίας
 2. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 2302/15-02-2024 αίτησης της εταιρείας OMO MYKONOS Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Χώρων Διασκέδασης, Εστίασης και Ψυχαγωγίας
 3. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 2280/15-02-2024 αίτησης της εταιρείας JMK UP E.E.
 4. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 2279/15-02-2024 αίτησης της εταιρείας JMK SCARPA E.
 5. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 1179/29-01-2024 αίτησης της εταιρείας FAVA IKE
 6. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 1183/29-01-2024 αίτησης της εταιρείας FAVA IKE
 7. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 1506/01-02-2024 αίτησης της εταιρείας BE MYKONOS IKE
 8. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 220/09-01-2024 αίτησης της εταιρείας ALPACO ΕΠΕ
 9. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 2552/20-02-2024 αίτησης της εταιρείας ΔΗΜ. & ΜΑΡ. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ Ο.Ε.
 10. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 2555/20-02-2024 αίτησης της εταιρείας ΔΗΜ. & ΜΑΡ. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ Ο.Ε.
 11. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 2300/15-02-2024 αίτησης της εταιρείας BONBON Ε.
 12. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 2133/13-02-2024 αίτησης της εταιρείας MAMALOUKA IKE
 13. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 2131/13-02-2024 αίτησης της εταιρείας LISTRA RESTAURANT MONO IKE
 14. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 2101/13-02-2024 αίτησης της εταιρείας ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ ΙΚΕ
 15. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 2081/12-02-2024 αίτησης της εταιρείας ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Α–ΚΟΝΤΙΖΑΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ
 16. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 1791/07-02-2024 αίτησης της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΑΛΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
 17. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 3035/23-02-2024 αίτησης της εταιρείας Ο ΚΑΦΕ ΕΕ
 18. Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 3073/23-02-2024 αίτησης της εταιρείας CAMINAR EE
 19. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων κ.λ.π.

 

23-02-2024

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων

 

 Ξενάριος Μ.Παναγιώτης

Κατηγορίες: ,