ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Σας γνωρίζουμε, ότι την Τρίτη 12/3/2024 και ώρα 9.30π.μ, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74 Α παρ.1 Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23 (ΥΠ.ΕΣ.εγκ. 1237/94548/06.11.2023).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών Παιδικών Σταθμών Δήμου Μυκόνου.
  2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μυκόνου”.
  3. Έγκριση και εξειδίκευση δαπανών που αφορούν στη διοργάνωση της εκδήλωσης “Ποιητική Άνοιξη 2024-Αφιέρωμα στον Νίκο Καββαδία”, η οποία θα πραγματοποιηθεί 22 Μαρτίου 2024.
  4. Έγκριση και εξειδίκευση δαπανών που αφορούν στις εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Επετείου 25η Μαρτίου 2024.
  5. Έγκριση τακτικών επιχορηγήσεων από τους ΚΑΠ έτους 2024, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
  6. Έγκριση κατανομής πιστώσεων από τους ΚΑΠ (ΣΑΤΑ 2024), για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2024.
  7. Έγκριση κατανομής ποσού από τους ΚΑΠ, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2024
  8. Έγκριση κατανομής ποσού από τους ΚΑΠ των Περιφερειών, για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών.
  9. Έγκριση κατανομής ποσού για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Χρήστος Γ. Βερώνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Download File 1
Κατηγορίες: