ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Σας γνωρίζουμε, ότι τη Δευτέρα 22/4/2024 και ώρα 10.00, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74 Α παρ.1 Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/23 (ΥΠ.ΕΣ.εγκ. 1237/94548/06.11.2023).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Περί έγκρισης ή μη απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους- Δ’ τακτική επιχορήγηση έτους 2024.
  2. Περί έγκρισης ή μη απόδοσης από τους ΚΑΠ έτους 2024 της 1ης δόσης ποσού 45.000.000,00 ευρώ στους δικαιούχους Δήμους, για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»
  3. Περί έγκρισης ή μη απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 1η,2η και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2024.
  4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρ. 2019 του Ν 4412/2016, όπως ισχύει, για την παραλαβή της σύμβασης 9163/10-6-2022 που αφορά την αποκομιδή απορριμμάτων και τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μυκόνου.
  5. Περί έγκρισης ή μη 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2024 του Δήμου Μυκόνου.
  6. Περί έγκρισης ή μη 1ης Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας του Δήμου Μυκόνου του 2024.
  7. Περί εξειδίκευσης πίστωσης αναφορικά με τις προμήθειες και την παροχή υπηρεσιών, για την Κυριακή των Βαΐων και το Πάσχα έτους 2024, στον Δήμο Μυκόνου.
  8. Περί έγκρισης ή μη έκτακτης επιχορήγησης ύψους 100.000,00 ευρώ προς τις σχολικές επιτροπές του Δήμου Μυκόνου.
  9. Διάφορα Θέματα

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Χρήστος Γ. Βερώνης

Κατηγορίες: ,