ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΕ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Σας γνωρίζουμε, ότι την Παρασκευή 12/4/2024 και ώρα 16.00μμ, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74 Α παρ.1 Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/23 (ΥΠ.ΕΣ.εγκ. 1237/94548/06.11.2023).

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Επιλογή τεσσάρων παραλιών προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» SEATRAC.
  2. Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση του ΚΑ 20-6277.0001 για την υπηρεσία με τίτλο : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ».
  3. Εξέταση αιτήσεων και λοιπών θεμάτων.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                  

 Χρήστος Γ. Βερώνης

Κατηγορίες: