Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου»

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, σας καλούμε να συμμετάσχετε στην ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 17 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024 και ώρα 13:00 ́, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση επί του παρακάτω μοναδικού θέματος:

«Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2024 μετά από την υπ’ αριθ. 222/2023 απόφαση της Ο. Ε.»

 

Μύκονος, 12/01/2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 3.2024 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Download File 1
Κατηγορίες: , ,