ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Σας καλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 Απριλίου του έτους 2024 και ώρα 10:00π.μ στο Δημαρχείο Μυκόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μυκόνου, έτους 2024.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


Download File 1
Κατηγορίες: