Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 – ΝΠΔΔ ΠΑΚΟ «Γ. Αξιώτης»

Περίληψη Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός, Αθλητικός και Κοινωνικός Οργανισμός «Γ. Αξιώτης» για την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου


Download File 1
Κατηγορίες: ,