Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ.

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση

Περιβάλλοντος, Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου

    H Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Προβολής και ανάπτυξης Μυκόνου ιδρύθηκε το 1993 με  την 36/14.03.1993 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, προκειμένου να καλυφθεί υπεύθυνα και οργανωμένα το πολιτιστικό κενό που προσπαθούσε μέχρι τότε να καλύψει με μεγάλη δυσκολία ο Δήμος σε συνεργασία με τους Πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους  της Μυκόνου.

+++Η σύσταση της ΔΕΠΠΑΜ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 47/26.1.1994 και ορίζει σκοπούς της επιχείρησης μεταξύ άλλων:

 • Την ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη της Μυκόνου και τη δημιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής υποδομής.
 • Την ανάληψη και υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων.
 • Την έκδοση της μηνιαίας εφημερίδας ο Μυκονιάτης.
 • Την λειτουργία της δημοτικής Πινακοθήκης.

+++Η επιχείρηση διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο και στεγάζεται στο κτήριο Ζερβουδάκη-Ιγγλέση στο Ματογιάννι, την χρήση του οποίου της  παραχώρησε ο Δήμος Μυκόνου με την 70/03-06-1994 απόφαση του.  Το τμήμα  του κτηρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης, η Δημοτική Μουσική Σχολή και η Δημοτική Πινακοθήκη  εδώρισε στο Δήμο Μυκόνου η Ειρήνη Γ. Ιγγλέση , σύζυγος του ποιητή Ιωάννη Γρυπάρη, ενώ την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και την Φιλαρμονική εδώρισαν στον Δήμο Μυκόνου η Μαρία Καλλιάρχη (1910)  και ο γυιός της Κωστής Ζερβουδάκης (1937).

+++Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είχε τότε παραχωρηθεί στην ΔΕΠΠΑΜ και η χρήση του Θεάτρου Λάκκας καθώς και ο Δημοτικός Κήπος στην περιοχή Λίμνη, δωρεάς του Ιωάννη Μελετόπουλου, όπου αργότερα (1995) θα στεγαζόταν ο θερινός κινηματογράφος Σινέ Μαντώ. Σήμερα, και τα δύο αυτά σημεία τα διαχειρίζεται ο Π.Α.Κ.Ο. «Γεώργιος Αξιώτης».

Μετατροπή της ΔΕΠΠΑΜ σε Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία:  ΚΔΕΠΠΑΜ

+++Το 2011 η Δημοτική Επιχείρηση μετατράπηκε σε Κοινωφελή επιχείρηση με πεδίο δραστηριοποίησης την παιδεία και το περιβάλλον (ΦΕΚ 1289/2011) με την επωνυμία Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου. Στις καταστατικές αρμοδιότητες της επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η προστασία και αναβάθμιση του φυσικού αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Μυκόνου καθώς και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών.

+++Σκοπός της νέας επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με την προώθηση της πολιτιστικής  ανάπτυξης της περιοχής. Συγκεκριμένα:

 • Η ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη της Μυκόνου μέσω της καλλιέργειας σε βάθος της καλλιτεχνικής ευαισθησίας και αγάπης για τις τέχνες και την προστασία της Εθνικής ταυτότητας. Καθώς και την ανάδειξη των πολιτιστικών, πνευματικών και καλλιτεχνικών αγαθών με την ενεργή και συνειδητή συμμετοχή των πολιτών στην πολιτιστική ζωή.
 • Η διάδοση και ενίσχυση της καλλιτεχνικής παιδείας στους τομείς της μουσικής, του χορού, του κινηματογράφου, του θεάτρου και των άλλων οπιτικοακουσικών μέσων, καθώς και των εικαστικών τεχνών.
 • Η στήριξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν την άσκηση και την ανάπτυξη των ατομικών δημιουργικών ικανοτήτων στους αντίστοιχους τομείς. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ. θα συνεχίσει να οργανώνει,  λειτουργεί και  ενισχύει τις παρακάτω δράσεις:

- Εικαστικά Εργαστήρια
- Μουσική Σχολή
- Χορευτικά Τμήματα Μυκόνου
- Χορωδία Μυκόνου
- Θέατρο και ιδιαίτερα την Θεατρική Ομάδα Μυκόνου
- Δημοτική Πινακοθήκη
- Θερινό κινηματογράφο Σινέ Μαντώ
- Εκδόσεις (βιβλίων και εφημερίδας) καθώς και παραγωγή ψηφιακών μέσων

 • Η διοργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων.
 • Η δημιουργία και ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων της Μυκόνου και ιδιαίτερα των νέων.
 • Η συνεργασία και η υποστήριξη των πολιτιστικών φορέων και Συλλόγων της Μυκόνου, με στόχο την συνέχιση των παραδόσεων, την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας και τη διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών και παρεμβάσεών τους.
 • Η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα της Μυκόνου για την από κοινού προώθηση και υλοποίηση πολιτιστικών, πνευματικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων μέσα και έξω από τα σχολεία, καθώς και τη συμμετοχή των μαθητικών κοινοτήτων και της νεολαίας γενικότερα στις δραστηριότητες της Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ.
 • Ο σχεδιασμός προτάσεων και η ένταξη τους σε συγχρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προγράμματα, σε εθνικά, Διακρατικά, Διαπεριφερειακά Προγράμματα, η υλοποίηση των προτάσεων, που αφορούν έργα, προγράμματα και υπηρεσίες που αναδεικνύουν και διασώζουν την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς επίσης υποστηρίζουν δραστηριότητες και εκδηλώσεις που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες.
 • Η συμμετοχή της επιχείρησης σε Προγραμματικές Συμβάσεις, κατά τα οριζόμενα στο ν. 3463/2006, ώστε να προωθηθεί και να συγχρηματοδοτηθεί η επίτευξη των σκοπών της, καθώς και η επίτευξη των σκοπών του Δήμου Μυκόνου και των συμβαλλόμένων.
 • Τη λειτουργία υποκαταστημάτων όπου αυτό κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ. Την ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη της Μυκόνου  μέσω της καλλιέργειας σε βάθος της καλλιτεχνικής ευαισθησίας και αγάπης για τις τέχνες και την προστασία της Εθνικής και τοπικής Πολιτιστικής ταυτότητας, καθώς και την ανάδειξη των πολιτιστικών, πνευματικών και καλλιτεχνικών αγαθών με την ενεργή και συνειδητή συμμετοχή των πολιτών στην πολιτιστική ζωή.

Επικοινωνία

Κτίριο Ζερβουδάκη – Ιγγλέση
Ματογιάννι, Μύκονος 84 600
Τηλ.: 22890 27190, 22890 27791
Fax: 22890 27192
e-mail: kdeppamykonou@gmail.com

Μέλη Δ.Σ.