Π.Α.Κ.Ο.

"Γεώργιος Αξιώτης"

10066_401_grypario[1]

Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μυκόνου
Αργύραινα, Μύκονος, 84 600
Τηλ.: 22890 28636, 22890 28637
Fax: 22890 28645, 22890 23350
E-mail: grypario@gmail.com
Facebook Page: Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μυκόνου

Μέλη Δ.Σ.

Πολιτιστικός, Αθλητικός και Κοινωνικός Οργανισμός "Γ. Αξιώτης"

Κανονισμός Λειτουργίας Γρυπαρείου Πολιτιστικού Κέντρου

+++Ο Πολιτιστικός Οργανισμός "Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ" χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση των σκοπών του τις αίθουσες του Γρυπάρειου Πολιτιστικού Κέντρου, που βρίσκεται στην περιοχή Αργύραινα της Μυκόνου. Η χρήση του δόθηκε με την υπ' αριθμόν 148/2006 απόφαση του Δ.Σ. στον Π.Ο. "Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ".

+++Το Γρυπάρειο είναι ένα ολοκληρωμένο κτιριακό συγκρότημα πολλαπλών λειτουργιών με χώρους υψηλής αισθητικής, εξοπλισμένους με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας με συστήματα ήχου και φωτισμού. Επίσης, διαθέτει πλήθος βοηθητικούς και άλλους χώρους στα υπόγεια του κτιρίου καθώς και περιβάλλοντα χώρο σημαντικής έκτασης 14 στρεμμάτων, ήδη διαμορφωμένο ως προς τις βασικές του λειτουργίες, που χρησιμοποιείται ανάλογα.

+++Η αρτιότητα του κτιρίου προϋποθέτει την διάθεσή του για εκδηλώσεις με ποιότητα, σοβαρότητα και υψηλό πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόμενο, έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι σκοποί για τους οποίους δωρήθηκε από τους Νικόλαο και Σοφία Γρυπάρη στον Δήμο Μυκόνου και αναλόγως πρέπει να λειτουργήσει και να διατηρηθεί.

+++Η κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων είναι χωρητικότητας 220 ατόμων στο ισόγειο και 100 στον εξώστη, ενώ η αίθουσα εκδηλώσεων στον όροφο του κτιρίου είναι χωρητικότητας 80 ατόμων.

+++Το Γρυπάρειο χρησιμοποιείται από τον Π.Ο. "Γ. Αξιώτης" που είναι και υπεύθυνος για την παραχώρηση του προς τρίτους σύμφωνα με τα άρθρα του κανονισμού λειτουργίας.

+++Οι αίθουσες εκδηλώσεων χρησιμοποιούνται από τον πολιτιστικό οργανισμό για πραγματοποίηση όλων των εκδηλώσεών του (ομιλίες, διαλέξεις σεμινάρια, συνέδρια, συναυλίες, παραστάσεις θεάτρου και χορού, προβολές, κ.λπ.) καθώς και του Δήμου Μυκόνου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Δημοτικών επιχειρήσεων του, των πολιτιστικών φορέων, εταιρειών διοργάνωσης συνεδρίων κ.λπ.


Α) Καθεστώς χρήσης- παραχώρησης των αιθουσών


+++Οι αίθουσες παραχωρούνται σε φορείς, σε εταιρείες ή σε φυσικά πρόσωπα κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης - πρωτοκόλλησης και έγκρισης από τον εκάστοτε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο μετά από εισήγηση του Δ/ντη του Π.Ο. εφόσον υπάρχει, έναντι του ορισθέντος από το Δ.Σ. παραβόλου.

+++Το ορισθέν παράβολο εξοφλείται παραμονή της εκδήλωσης και εφόσον προσκομισθεί η απόδειξη από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου ή το Ταμείο του Π.Ο. εφόσον υπάρχει. Κατόπιν δίδεται η εντολή για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων από τους αρμόδιους υπαλλήλους. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα, το προβλεπόμενο κόστος για το Π.Ο. ανά ώρα χρήσης των αιθουσών είναι:

 • Καύσιμα (θέρμανση - πετρέλαιο): 5 λίτρα κατά μέσο όρο / ώρα
 • Ρεύμα 25 έως 30 € κατά μέσο όρο / ώρα
 • Καθαριότητα εργατοώρες 8 € κατά μέσο όρο / ώρα
 • Ηχητικά - φωτισμός
 • Εργατοώρες ηλεκτρολόγων 8 € κατά μέσο όρο / ώρα
 • Εργατοώρες υπαλλήλων γενικών καθηκόντων 8 € κατά μέσο όρο / ώρα
 • Εργατοώρες υπαλλήλων δημοσίων σχέσεων 8 € κατά μέσο όρο / ώρα
 • Συνήθης φθορά

+++Ο χρόνος λειτουργίας του κτιρίου κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, υπολογίζεται σε 5 ώρες κατά μέσο όρο. Έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. η αναπροσαρμογή του παραβόλου για την κάλυψη των ελάχιστων δαπανών. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω δεδομένων:

1) Αίθουσες εκδηλώσεων Γρυπάρειου Πολιτιστικού Κέντρου (κεντρικοί χώροι)

 • Παραχωρούνται σε ιδιωτικές σχολές, εταιρίες, ιδρύματα και ΔΗΠΕΘΕ οι οποίοι πραγματοποιούν εκδηλώσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή και προβολής και διαφήμισης έναντι παραβόλου ύψους:
  α) Για τις ημέρες της εβδομάδας από Δευτέρα έως Παρασκευή 400 ευρώ και για μία πρόβα 200 ευρώ επιπλέον.
  β) Για τις επίσημες αργίες και τα Σαββατοκύριακα 500 ευρώ και για μία πρόβα 250 ευρώ επιπλέον.
 • Παραχωρούνται στον Δήμο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στις Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου Μυκόνου έναντι ποσού 150 ευρώ επιπλέον για μια προετοιμασία ή πρόβα ανάλογα.
 • Στην Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ., στην οποία επί του παρόντος φιλοξενούνται τα μουσικά τμήματα του Π.Ο. παραχωρούνται δωρεάν, μετά από συνεννόηση των δυο Δ.Σ. ως προς την ορθολογική χρήση του χώρου και την περιφρούρηση αυτού μέσα στο πνεύμα που πηγάζει από τον παρόντα κανονισμό, για τις εκδηλώσεις που δεν έχουν αντίτιμο εισιτηρίου.
 • Παραχωρούνται στα σχολεία της Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και το Ι.Ε.Κ. Μυκόνου έναντι ποσού 150 ευρώ και για μία πρόβα επιπλέον 50 ευρώ.
 • Παραχωρείται σε πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς ή κοινωνικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς εφόσον ο σκοπός της εκδήλωσης έχει ευρύτερο κοινωνικό ή πολιτιστικό στόχο, και το είδος της εκδήλωσης θα έχει ποιότητα, σοβαρότητα και σημασία που πρέπει να συναρμόζεται με την προβλεπόμενη χρήση του κτιρίου έναντι ποσού 150 ευρώ.
 • Παραχωρείται σε ιδιωτικούς θιάσους και ιδιωτικούς φορείς για πραγματοποίηση συναυλιών, παραστάσεων χορού, θεάτρου κ.λπ. με την υποχρέωση καταβολής ποσοστού 20% επί των εισπράξεων και πάντως με ελάχιστο ποσό 400 ευρώ. Οι ιδιωτικοί θίασοι που πραγματοποιούν παιδικές θεατρικές παραστάσεις υποχρεούνται στην υποβολή έγκρισης θεατρικής παράστασης από το Υπ.Ε.Π.Θ.
 • Παραχωρείται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έναντι ποσού 400 ευρώ.
 • Παραχωρείται στις κομματικές οργανώσεις και τους υποψηφίους των κομμάτων έναντι ποσού 500 ευρώ.
 • Παραχωρείται σε ιδιωτικές εταιρείες διοργανώσεων συνεδρίων. Το παράβολο θα καθορίζεται με βάση την χρονική διάρκεια του, τις απαιτήσεις των οργανωτών, την εποχή του έτους, λαμβανομένων υπόψη των τιμών της αγοράς.

2) Φουαγιέ ισογείου και ορόφου

+++Θα μπορούν να παραχωρούνται και να χρησιμοποιηθούν σαν εκθεσιακοί χώροι τα φουαγιέ του ισογείου και του ορόφου έναντι παράβολου ύψους 60 € ημερησίως με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο χρήσης του χώρου μια εβδομάδα. Βοηθητικά θα μπορούν να παραχωρούνται και οι χώροι του υπογείου.

+++Η έκθεση πινάκων ή αντικειμένων θα γίνεται σε ειδικά τρίποδα ή προθήκες που θα τοποθετούνται για αυτό το σκοπό από τους ενδιαφερόμενους. Απαγορεύεται δηλαδή η ανάρτηση πινάκων ή αντικειμένων στους τοίχους των φουαγιέ. Τα ανάλογα ισχύουν και για τους λοιπούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών χώρων του υπογείου.

3) Αίθουσα ορόφου

+++Η χρήση επιπλέον της αίθουσας συνεδρίων του ορόφου ή μόνο της αίθουσας αυτής, καθώς και των βοηθητικών χώρων του υπογείου, ορίζεται στο ήμισυ των ανωτέρω τιμών.

Β) Σε κάθε περίπτωση, το παράβολο κατατίθεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου ή του Π.Ο. εφόσον υπάρχει πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

+++Στους φορείς που παραχωρούνται οι ως άνω χώροι απαγορεύεται ρητά η χρήση κλειδιών και η εξυπηρέτησή τους γίνεται με ευθύνη υπαλλήλων του Π.Ο.

Γ) Υποχρεώσεις χρηστών

+++Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση παραχώρησης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τουλάχιστον ένα μήνα πριν τον προγραμματισμό της εκδήλωσης. Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, ο ενδιαφερόμενος υπογράφει υπεύθυνη δήλωση της καλής χρήσης του χώρου, σύμβαση όπου απαιτείται, και καταβάλλει το προκαθορισμένο παράβολο σύμφωνα με τα άρθρα Α & Β του κανονισμού λειτουργίας. Υποχρεούται επίσης να μεριμνά για την άψογη διεξαγωγή της εκδήλωσης, να διασφαλίζει την αποφυγή φθορών (καθισμάτων, σκηνής, αυλαίας, τουαλετών, καμαρινιών κ.λπ.) και φέρει την ανάλογη ευθύνη (οικονομική και τεχνική) της αποκατάστασης ζημιών - εφόσον προηγηθούν - μετά το πέρας της εκδήλωσης.

Δ) Υποχρεώσεις του Π.Α.Κ.Ο. "Γ. Αξιώτης"

Ο πολιτιστικός οργανισμός υποχρεούται στην προσφορά υπηρεσιών:

1) Ενός υπαλλήλου γενικών καθηκόντων και ηλεκτρολόγου δύο ώρες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης και κατά τη διάρκειά της.
2) Θέρμανσης & κλιματισμού των αιθουσών.
3) Καθαριότητας και ευπρεπισμού του χώρου.
4) Χρήση των διαθέσιμων συστημάτων φωτισμού και ήχου.
5) Εφόσον χρησιμοποιηθεί επιπλέον τεχνικός για τη λειτουργία των ηχητικών, φωτιστικών συστημάτων κ.λπ. η δαπάνη του ανωτέρου τεχνικού θα βαρύνει τον χρήστη.

+++Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος, εν απουσία του ο Αντιπρόεδρος, σε συνεργασία με τον Δ/ντη του πολιτιστικού οργανισμού, έχουν τη διακριτική ευχέρεια να επιλέγουν κάθε φορά τον καλύτερο τρόπο διάθεσης του Γρυπάρειου Πολιτιστικού Κέντρου με κριτήρια κοινωνικά και πάντοτε με δεδομένο το καλώς εννοούμενο γενικότερο συμφέρον της πόλης, με ιδιαίτερη ευαισθησία στη διασφάλιση και χρήση της Δημοτικής Περιουσίας.

+++Ζητήματα που δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό θα επιλύονται με απόφαση του Δ.Σ.