Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου (Δ.Λ.Τ.Μ.)

1_logo

Τούρλος Νέο Λιμάνι
(+30) 22890 28933
info@mykonosports.gr

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου
www.mykonosports.gr

  Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου ιδρύθηκε το 2003. Ως φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, έχει στόχο την πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν τις λιμενικές ζώνες, τις εγκαταστάσεις των δυο λιμένων και τις παροχές υπηρεσιών στους κατοίκους της Μυκόνου, όπως επίσης και σε όλους τους επισκέπτες. Στη Μύκονο λειτουργούν δύο λιμένες. Ο παλιός λιμένας Μυκόνου στην Χώρα της νήσου και ο νέος λιμένας 3,5 χλμ βόρεια της Χώρας, στον ορμό Τούρλου.

  Το νέο λιμάνι Μυκόνου βρίσκεται υπό κατασκευή, ενώ δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ολοένα ογκούμενες ανάγκες μεταφορών της νήσου και θα αποτελέσει μετά την ολοκλήρωση του, μεγάλο έργο υποδομής για τη Μύκονο.

  Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου ως σκοπό έχει να μεριμνά για την οριοθέτηση ζωνών λιμένων (καθορισμού ή εξομοίωση) στις περιοχές δικαιοδοσίας τους ούτως ώστε να:

1. Υπάρχει υπεύθυνος φορέας διοίκησης, εκμετάλλευσης και λιμενικής ανάπτυξης
2. Διευκρινιστεί η εδαφική έκταση των αρμοδιοτήτων του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα
3. Εκλείψουν αμφισβητήσεις για το αν μπορεί η όχι να ασκήσει την καθ΄ ύλην αρμοδιότητα του
4. Αποφεύγονται καταπατήσεις χώρων του Δημοσίου

Οι υπηρεσίες του Δ. Λ. Τ. Μυκόνου διαρθρώνονται ως εξής:

1. Γραφείο Νομικών Υποθέσεων
2. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
2α. Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών
2β. Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
3α. Γραφείο Προγραμματισμού – Μελετών – Επίβλεψης Έργων
3β. Γραφείο Ηλεκτρομηχ/κών έργων και Συντήρησης Μηχ/των
3γ. Γραφείο Καθαριότητας
3δ. Γραφείο Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων

Μέλη Δ.Σ.

Μέλη Δ.Σ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Ελένη Καλπουρτζή Πρόεδρος
Δαμιανός Παπουτσάς Αντιπρόεδρος
Αντωνία Ανδρονίκου Μέλος
Θεόδωρος Χαριτόπουλος Μέλος
Μάρκος Σαντοριναίος Μέλος
Καραμήτσας Παναγιώτης Λιμενάρχης
Νικόλαος Ροσσολάτος Εκπρόσωπος Εργαζομένων
Δημήτριος Κοντιζάς Αναπληρωματικός
Θεοχάρης Κουσαθανάς Αναπληρωματικός
Σταυρούλα Παπουτσά Αναπληρωματικός
Ηλίας Αιγινίτης Αναπληρωματικός
Κωνσταντίνια Σαμψούνη Αναπληρωματικός
Κατσάρας Παναγιώτης Υπολιμενάρχης
Κωνσταντίνος Κουσαθανάς Αναπληρωματικός Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Νέο Λιμάνι

Παλαιό Λιμάνι

Γενικός Χάρτης Μυκόνου