Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Mυκόνου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)

Πλατεία Αγίας Μονής, Τ.Κ.: 84600
Τηλ.: 22890 24910, 22890 23494
Fax: 22890 26959
E-mail: deyamyk@gmail.com
Βλάβες: 6945805091

 

Το νερό στο Δήμο Μυκόνου

Μέλη Δ.Σ.

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά για αιτήσεις, συνδέσεις, βλάβες, βεβαιώσεις, άδειες κτλ., για όλες τις υπηρεσίες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχετεύσης Μυκόνου.

Για μεγαλύτερη οικονομία στο νερό...

Παροχέτευση ακινήτου

Τιμολογιακή πολιτική
Υδροδότηση ακινήτου