Οι Αντιδήμαρχοι

 Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Τουρισμού και Ανάπτυξης

Μιλτιάδης Κ. Ατζάμογλου

Αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία και την ευθύνη για θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως και των υποχρεωτικών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Πρόγραμμα Διαύγεια, Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
 2. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών Διαβούλευσης.
 3. Την ευθύνη διαχείρισης και φύλαξης των Αρχείων του Δήμου.
 4. Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων και των αποφάσεων και θεμάτων που εκδίδονται από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Διοικητικού και Κ.Ε.Π. της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και του Γραφείου ΚΥΕ της Δ/νσης Περιβάλλοντος, πέραν αυτών που εκ του νόμου υπογράφονται μόνο από το Δήμαρχο.
 5. Την εκπόνηση, την υλοποίηση και τη συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και συνεργασία με την Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου.

Ο κύριος Ατζαμόγλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μύκονο. Γονείς του είναι η Σοφία Παπουτσά και ο Κώστας Ατζαμόγλου. Τελειώνοντας το σχολείο στη Μύκονο, συνέχισε τις σπουδές του στην Αγγλία (2001-2004), στο Πανεπιστήμιο Southbank του Λονδίνου στον τομέα της Πολιτικής Επιστήμης, με ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις.

Σε συνέχεια των σπουδών του (2004-2005) συμμετείχε σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (University of London) με ερευνητικό προσανατολισμό “Μελέτες για την Κοινωνία, τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία”. Ταυτόχρονα (2004-2005) παρακολούθησε το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων των Πανεπιστημίων της Ζυρίχης, του Παρισιού και του Λονδίνου. Το 2006-7 συμμετείχε στον κύκλο σπουδών και την πρακτική εξάσκηση (marketing) του Πανεπιστημίου του Westminster, με αναφορές στη διαφήμιση, στην επικοινωνία και στην τουριστική ανάπτυξη.

Ως ενεργός πολίτης συμμετέχει στην πολιτική σκηνή της Μυκόνου από το 2010 που εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος και ήδη από το 2011 αναλαμβάνει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (Κ.Δ.Ε.Π.Π.Α.Μ).

Στις εκλογές του 2014 εκλέγεται πρώτος σε σταυρούς προτίμησης Δημοτικός Σύμβουλος. Το Σεπτέμβριο του 2014 αναλαμβάνει Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέχρι και τον Μάρτιο του 2017 οπότε και εκλέχθηκε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου με ευρεία πλειοψηφία.

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Τεχνικών έργων

Αλέξανδρος Δ. Κουκάς

Αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της λειτουργίας του τομέα καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Μυκόνου, ήτοι του χώρου ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ, της αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, της καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων καθώς και της αποκομιδής των απορριμμάτων της νήσου Δήλου.
 2. Την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας και ΧΥΤΑ και των συναφών θεμάτων για όλο το νησί.
 3. Την εποπτεία και ευθύνη για την συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεση όλων των μηχανικών μέσων και οχημάτων των Υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και της μέριμνας και τήρησης απογραφής και ελέγχου υλικών των ανωτέρω Υπηρεσιών.
 4. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για την καλή κατάσταση και εύρυθμη λειτουργία του χώρου του ΧΥΤΑ καθώς και για την ασφάλεια του χώρου και της ευρύτερης περιοχής (ΧΑΔΑ), την λήψη πυροπροστασίας και πυρασφάλειας του χώρου.
 5. Τη μέριμνα, την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας για την παροχή μέτρων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους στον Τομέα 3 ευθύνης του, καθώς και για την εφαρμογή των μέτρων προληπτικής ιατρικής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 6. Την εποπτεία και ευθύνη για την εφαρμογή των προδιαγραφών λειτουργίας και των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ Μυκόνου.
 7. Την εποπτεία της ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης για την αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μυκόνου καθώς και την εποπτεία της ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α.
 8. Τη μελέτη και εποπτεία της εκτέλεσης δημοτικών έργων Τεχνικής Υποδομής τοπικής σημασίας και την καταγραφή των αναγκών σε υποδομές του Δήμου.
 9.  Την ευθύνη, μέριμνα και εποπτεία για τη συντήρηση και βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου.
 10.  Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων και καταστάσεων (καυσίμων, ελαιολιπαντικών κλπ.) που εκδίδονται από το Γραφείο Κίνησης - Επισκευής – Συντήρησης μηχανοκινήτων μέσων, το Γραφείο Καθαριότητας, το ΧΥΤΑ, το Γραφείο Διαχείρισης Απορριμμάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Εργατοτεχνικού Προσωπικού και του Τμήματος Προγραμματισμού της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας.
 11. Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.
 12. Την ευθύνη της συντήρησης, επισκευής και διαχείρισης των Δημοτικών κτιρίων.
 13. Την ορθή λειτουργία και ασφάλεια των Δημοτικών Κτιρίων, την επιμέλεια για την εύρυθμη λειτουργία αυτών καθώς και της μέριμνας και τήρησης απογραφής αναγκών και ελέγχου υλικών των υπηρεσιών.
 14. Την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.
 15. Την εποπτεία και την ευθύνη επί όλων των θεμάτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, το συντονισμό όλων των δράσεων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
 16. Την ευθύνη καθαρισμού των δικτύων όμβριων υδάτων πλην αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Γεννημένος το 1962 στην Αθήνα. Γιος του Δημητρίου Κουκά (από την Αγία Σοφία) και της Ευαγγελίας, το γένος Κοντού από την Άνω Μερά. Τρία έτη παρακολούθησε στην Σιβιτανίδειο Σχολή, ως Μηχανικός Αυτοκινήτων.

Μόνιμος κάτοικος Μυκόνου από το 1967. Ασχολήθηκε σαν μηχανικός  αυτοκινήτων για ένα μικρό χρονικό διάστημα και έπειτα ασχολήθηκε με οικοδομικές  εργασίες σαν συνέχεια του έργου της οικογένειάς του, ως εργολάβος οικοδομών. Επιτυχημένος ελεύθερος επαγγελματίας μέχρι και σήμερα. Άνθρωπος που ασχολήθηκε και ασχολείται με τα κοινά του νησιού και ιδίως με τον αθλητισμό.

Διετέλεσε επί 15 έτη Σύμβουλος του Αθλητισμού, στην αξιοποίηση και βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων με ιδία πρωτοβουλία. Για 15 χρόνια υπήρξε Πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Μυκόνου (Α.Ο.Μ.), όπου με πολύ αγώνα, μόχθο και περισσή αγάπη δημιούργησε το γήπεδο του στίβου, το γήπεδο του μπάσκετ, συνεισφέροντας ταυτόχρονα τόσο με τη προσωπική του εργασία, όσο και οικονομικά. Ενεργό μέλος της «Μυκονιάτικης Αλληλεγγύης» (εθελοντική αιμοδοσία).

Εκλεγμένος στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές με επιτυχία, εκτελεί τα καθήκοντά του ως σήμερα. Παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες του Δήμου Μυκόνου στάθηκε σε όλες τις προκλήσεις και βοήθησε όπως και όσο μπορούσε, τακτική που πάντα ακολουθεί κατά τη διάρκεια όλων των περιόδων που βρίσκεται στα κοινά. Στα προβλήματα του νησιού με μεγαλύτερο αυτό της καθαριότητας, προσπάθησε και προσπαθεί στη βελτίωση της καθαρής εικόνας της Μυκόνου, συμβάλλοντας με ενέργειές του αλλά συνεισφέροντας και οικονομικά. Eλπίζει σε καλύτερες και πιο εποικοδομητικές ενέργειες στο μέλλον.

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας

Μιχάλης Ι. Ζουγανέλης

Αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τον ηλεκτροφωτισμό των δημοτικών οδών, δημοτικών κτιρίων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, την επέκταση ηλεκτρικών δικτύων 4 και την παρακολούθηση της υλοποίησης της συνεργασίας του Δήμου με το Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).
 2. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη φύλαξη των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών κτιρίων και σχολείων και την πρόληψη της παραβατικότητας σε συνεργασία με τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και τον έλεγχο και συντονισμό της παρεχόμενης υπηρεσίας του αναδόχου των Υπηρεσιών Φύλαξης.
 3. Την χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου σε ζητήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων, ρύθμισης της κυκλοφορίας, καθορισμού πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα την λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας.
 4. Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Φαρμακείου.
 5. Την εποπτεία, ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση, λειτουργία, συντήρηση, καθαριότητα κ.λπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων και της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών.
 6. Την προστασία του περιβάλλοντος, την εποπτεία και ευθύνη για την συντήρηση και επέκταση των χώρων πρασίνου.
 7. Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων και των αποφάσεων και θεμάτων που εκδίδονται από το Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού, το Γραφείο Προστασίας - Συντήρηση Περιβάλλοντος – Πρασίνου και το Γραφείο Φύλαξης κοινοχρήστων χώρων και Σχολικών Κτιρίων
 8. Ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου

Γεννήθηκε το 1975. Οι γονείς του, Ιάκωβος και Καλλιόπη, του ‘μαθαν από πολύ μικρό τι σημαίνει Πίστη και Αγωνιστικότητα και τον γαλούχησαν με Αξίες και Ιδανικά. Σύζυγος και συνοδοιπόρος του είναι η Κατερίνα Ξυδάκη, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Ιάκωβο και το Ζαννή.

Είναι απόφοιτος της Σιβιτανιδείου Σχολής με πτυχίο Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη. Όλη η επαγγελματική του πορεία διαδραματίζεται στη Μύκονο, όπου ως νέος εργάστηκε για αρκετά χρόνια δίπλα στον Ιακώβο Κουσαθανά. Τα τελευταία δεκαπέντε έτη διατηρεί δική του επιχείρηση-συνεργείο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ενώ το 2013 δημιούργησε οικογενειακή επιχείρηση εστίασης.

Εκλέγεται Προέδρος του Σωματείου Ηλεκτρολόγων Μυκόνου από τη σύστασή του μέχρι σήμερα.

Η έμπρακτη του συμμετοχή του και της συζύγου του, στα σχολικά και αθλητικά δρώμενα της Μυκόνου φανερώνει την ανησυχία του για μια πιο ποιοτική και αποδοτική πορεία για τα παιδιά μας.