Διαγωνισμοί

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ20 Απριλίου 2015

Περίληψη διακήρυξης 20/04/2015

Κατηγορία

Διαγωνισμός για την υπηρεσία «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μυκόνου» Περίληψη διακήρυξης Διακήρυξη

20 Απριλίου 2015

Περίληψη διακήρυξης 20/04/2015

Κατηγορία

Διαγωνισμός για την υπηρεσία «Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου» Περίληψη διακήρυξης Διακήρυξη Τεχνική έκθεση