Διαγωνισμοί

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ28 Μαρτίου 2019

Διακήρυξη για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Μυκόνου, για το έτος 2019 με δικαίωμα προαίρεσης στο επόμενο έτος για το ίδιο χρονικό διάστημα

Κατηγορία ,

Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Μελέτη Προκήρυξη Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

14 Μαρτίου 2019

Προκήρυξη

Κατηγορία

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης δικηγόρου Υποβολή δικαιολογητικών απο 14/03/2019 έως 15/04/2019