Διαγωνισμοί

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ3 Φεβρουαρίου 2020

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Κατηγορία

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεπαρακολούθησης, ποσότητας, ποιότητας – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης των διαρροών του δικτύου ύδρευσης Δήμου Μυκόνου»

4 Δεκεμβρίου 2019

Περίληψη διακήρυξης

Κατηγορία

«Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος ύδρευσης του δικτύου ύδρευσης Άνω Μεράς της Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου»