Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

10 Οκτωβρίου 2022Αριθμός Απόφασης: 208/2022

Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυκόνου και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ερευνητική και Επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Μυκόνου κατά τη διαδικασία εκπόνησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) Δήμου Μυκόνου και τη διαμόρφωση κατευθύνσεων πολιτικής για το χωρικό σχεδιασμό»

Κατηγορία ,

10 Οκτωβρίου 2022Αριθμός Απόφασης: 206/2022

Περί έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος για την αναδοχή υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» για το έργο «Η Λαογραφία της Μυκόνου, από το χθες στο αύριο» με κωδικό ΟΠΣ 5093370

Κατηγορία ,