Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

28 Αυγούστου 2023Αριθμός Απόφασης: 116/2023

Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυκόνου και ΔΛΤΜ σχετικά με την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση υπόλοιπου τμήματος γέφυρας – νησίδας πρόσβασης Νέου Λιμένα Μυκόνου»

Κατηγορία ,

28 Αυγούστου 2023Αριθμός Απόφασης: 115/2023

Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυκόνου και ΔΛΤΜ σχετικά με την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση κυβόλιθων και κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου, Νέος Λιμένας Τούρλος (Α ́φάση)»

Κατηγορία ,