Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

10 Μαΐου 2021Αριθμός Απόφασης: 42/2021

Περί ένταξης του Δήμου Μυκόνου ως ιδρυτικού μέλους στην υπό σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή -Climattica”- Έγκριση Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων»

Κατηγορία ,

10 Μαΐου 2021Αριθμός Απόφασης: 39/2021

Λήψη κανονιστικής απόφασης περί καθορισμού τέλους – μισθωτικού ανταλλάγματος για τα τμήματα παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας με και άνευ δημοπρασίας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μυκόνου και λοιπές διευκρινίσεις, για τα έτη 2021-2022

Κατηγορία ,