Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

20 Δεκεμβρίου 2022Αριθμός Απόφασης: 309/2022

Περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑ/ΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘’ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ’’ για την χρηματοδότηση με τίτλο Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος του Δήμου Μυκόνου

Κατηγορία ,