Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

28 Ιανουαρίου 2015Αριθμός Απόφασης: 08/2015

«Περί εξουσιοδότησης κ.Δημάρχου Μυκόνου από το Δ.Σ., για τις δικές του ενέργειες σχετικά με την επιχορήγηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» καθώς και αποδοχή χρηματικού ποσού 44.500,00 €»

Κατηγορία ,

28 Ιανουαρίου 2015Αριθμός Απόφασης: 04/2015

«Περί έγκρισης επισκευής παλαιού τοιχίου αντιστήριξης & αποκατάστασης δημοτικής οδού κατόπιν αιτήσεως του κ.ΞΥΔΑΚΗ Γεώργιου και σύμφωνα με την υπ’αριθμ.1952/2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου»

Κατηγορία ,