Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

29 Σεπτεμβρίου 2015Αριθμός Απόφασης: 136/2015

«Περί καθορισμού τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή εκάστου περιπτέρου από 1.1.2014 και κατόπιν της με αριθμ.154/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου»

Κατηγορία ,