Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

17 Φεβρουαρίου 2016Αριθμός Απόφασης: 19/2016

«Περί παράτασης χρόνου παράδοσης κάδων απορριμμάτων μέχρι 15-03-2016 σε εκτέλεση της υπ’αριθμ.10981/18.12.2015 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και της DIMCOM ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. και σύμφωνα με το άρθρο 27§1 και 5 του ΕΚΠΟΤΑ»

Κατηγορία ,

1 Δεκεμβρίου 2015Αριθμός Απόφασης: 213/2015

«Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής διαγωνισμών για : α) την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός & Κοινωνικός Οργανισμός ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’ (ΠΑΚΟ ‘Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ’)» β) την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των εργαζομένων (i) στο Δήμο Μυκόνου (ii) στο ΝΠΔΔ ΠΑΚΟ ‘Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ’ και (iii) στο Δ.Λ.Τ. ΜΥΚΟΝΟΥ

Κατηγορία ,