Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

12 Φεβρουαρίου 2015Αριθμός Απόφασης: 12/2015

«Περί α) έγκρισης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου για τη μίσθωση μηχανημάτων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών/πλημμυρών- καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο και σε δημοτικούς χώρους, β) δέσμευσης διάθεσης της σχετικής πίστωσης και γ) απευθείας ανάθεσης των ως άνω υπηρεσιών, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων 08-12/02/2015»

Κατηγορία ,