Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

28 Ιανουαρίου 2015Αριθμός Απόφασης: 08/2015

«Περί εξουσιοδότησης κ.Δημάρχου Μυκόνου από το Δ.Σ., για τις δικές του ενέργειες σχετικά με την επιχορήγηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» καθώς και αποδοχή χρηματικού ποσού 44.500,00 €»

Κατηγορία ,