Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

17 Μαρτίου 2015Αριθμός Απόφασης: 27/2015

«Περί έγκρισης μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημοσίου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου» συνολικού Προϋπολογισμού 1.320.522 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»

Κατηγορία ,

17 Μαρτίου 2015Αριθμός Απόφασης: 25/2015

«Περί έγκρισης μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημοσίου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας των εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων (Χώρα και Άνω Μερά) και δημοτικών κτιρίων», συνολικού Προϋπολογισμού 135.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Κατηγορία ,