Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

29 Απριλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 41/2015

«Περί έγκρισης μελέτης και κατάρτισης όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τις υπηρεσίες συμβούλου εκπόνησης και παρακολούθησης ολοκληρωμένου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Μυκόνου 2015-2017», προϋπολογισμού 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Κατηγορία ,

29 Απριλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 40/2015

«Περί έγκρισης μελέτης και πολυετίας για τις υπηρεσίες εξειδικευμένου χρηματοδοτικού συμβούλου για την χρηματοδότηση έργων από το ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020, προϋπολογισμού 73.185,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Κατηγορία ,

29 Απριλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 39/2015

«Περί έγκρισης μελέτης για την προμήθεια Η/Υ , περιφερειακών συσκευών , αδειών λογισμικού και αναβάθμισης μηχανοργάνωσης/ υποστήριξη Δήμου Μυκόνου, προϋπολογισμού 68.846,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Κατηγορία ,

29 Απριλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 38/2015

«Περί έγκρισης μελέτης για την προμήθεια ασφαλτομίγματος εκ ψυχράς ασφάλτου για την επούλωση λάκκων οδοστρωμάτων εξ’ ασφαλτομίγματος οδικού δικτύου Δήμου Μυκόνου, προϋπολογισμού 49.943,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Κατηγορία ,

29 Απριλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 36/2015

«Περί Έγκριση Μελέτης για την υπηρεσία Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Μυκόνου για το έτος 2015( ενδ. προϋπολογισμού 236.775,00 € & ολογράφως : Διακόσιες Τριάντα Έξι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»

Κατηγορία ,