Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

11 Αυγούστου 2015Αριθμός Απόφασης: 141/2015

«Περί έγκρισης πρακτικού 1 Επιτροπής διαγωνισμών και κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ /ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»

Κατηγορία ,