Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

6 Μαΐου 2015Αριθμός Απόφασης: 65/2015

«Περί έγκρισης μελέτης και διάθεση πίστωσης για την εργασία «Αλλαγή ελαστικών, λιπαντικών και πλύσιμο οχημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας Δήμου Μυκόνου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 22.000,00 ευρώ»

Κατηγορία ,

29 Απριλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 61/2015

«Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτομίγματος εκ ψυχράς ασφάλτου για την επούλωση λάκκων οδοστρωμάτων εξ’ ασφαλτομίγματος οδικού δικτύου Δήμου Μυκόνου, προϋπολογισμού 49.943,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Κατηγορία ,

29 Απριλίου 2015Αριθμός Απόφασης: 60/2015

«Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σκυροδέματος για την βελτίωση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Μυκόνου, προϋπολογισμού 69.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Κατηγορία ,