Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

6 Μαΐου 2015Αριθμός Απόφασης: 71/2015

«Περί έγκρισης μελέτης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αναβάθμιση –προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 69.881,40 ευρώ»

Κατηγορία ,

6 Μαΐου 2015Αριθμός Απόφασης: 70/2015

«Περί έγκρισης όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τις υπηρεσίες εξειδικευμένου χρηματοδοτικού συμβούλου για την χρηματοδότηση έργων από το ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020, προϋπολογισμού 73.185,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Κατηγορία ,

6 Μαΐου 2015Αριθμός Απόφασης: 69/2015

«Περί έγκρισης μελέτης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Η/Υ, Περιφερειακών Συσκευών , αδειών λογισμικού και αναβάθμισης της μηχανογράφισης/υποστήριξη» ενδεικτικού προϋπολογισμού 68.846,00 ευρώ»

Κατηγορία ,