Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

25 Αυγούστου 2015Αριθμός Απόφασης: 155/2015

«α) Δέσμευση-διάθεση πίστωσης για το έργο Αντικατάστασης Συνθετικού χλοοτάπητα δημοτικού γηπέδου στη θέση Κόρφος Δ. Μυκόνου και β) κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας για το ως άνω έργο»

Κατηγορία ,

19 Αυγούστου 2015Αριθμός Απόφασης: 151/2015

«Έγκριση εισήγησης και δέσμευση- διάθεση πίστωσης για την «Αποτύπωση των οικονομικών συναλλαγών του Δήμου, με τη Διπλογραφική μέθοδο, βάσει των διατάξεων Π.Δ. 315/99 για το έτος 2014 και πλήρη λογιστική κάλυψη του Δήμου Μυκόνου», με απευθείας ανάθεση»

Κατηγορία ,

19 Αυγούστου 2015Αριθμός Απόφασης: 150/2015

«α) διάθεση πίστωσης για την προμήθεια γάλακτος για τους Δικαιούχους Δήμου Μυκόνου β) έγκριση ενιαίας μελέτης προμήθειας τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς (Π.Α.Κ.Ο. «Γ. Αξιώτης») και γάλακτος για τους Δικαιούχους Δήμου Μυκόνου & Ν.Π.Δ.Δ. αυτού και γ) κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια»

Κατηγορία ,