Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

29 Μαΐου 2015Αριθμός Απόφασης: 89/2015

«Περί έγκρισης 1ου και 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας των εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων (Χώρα και Άνω Μερά) και δημοτικών κτιρίων», συνολικού προϋπολογισμού 135.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»

Κατηγορία ,

29 Μαΐου 2015Αριθμός Απόφασης: 88/2015

«Περί έγκρισης 1ου και 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μυκόνου, έτους 2015», προϋπολογισμού 236.775,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»

Κατηγορία ,

22 Μαΐου 2015Αριθμός Απόφασης: 86/2015

«Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια σκυροδέματος για την βελτίωση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Μυκόνου, προϋπολογισμού 69.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Κατηγορία ,

22 Μαΐου 2015Αριθμός Απόφασης: 85/2015

«Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτομίγματος εκ ψυχράς ασφάλτου για την επούλωση λάκκων οδοστρωμάτων εξ’ ασφαλτομίγματος οδικού δικτύου Δήμου Μυκόνου»

Κατηγορία ,

22 Μαΐου 2015Αριθμός Απόφασης: 84/2015

«Περί εξέτασης της από 21/05/2015 ένστασης του κ.Μπότη Γεώργιου για το έργο προμήθεια ασφαλτομίγματος εκ ψυχράς ασφάλτου για την επούλωση λάκκων οδοστρωμάτων εξ’ ασφαλτομίγματος οδικού δικτύου Δήμου Μυκόνου»

Κατηγορία ,