Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

17 Δεκεμβρίου 2018Αριθμός Απόφασης: 157/2018

«Περί έγκρισης Πρακτικού 3 της Επιτροπής διαγωνισμών και κατακύρωση αποτελέσματος της προμήθειας «Προμήθεια ασφαλτομίγματος εκ ψυχράς ασφάλτου για την επούλωση λάκκων οδοστρωμάτων εξ ασφαλτομίγματος οδικού δικτύου Μυκόνου».

Κατηγορία ,