Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

27 Φεβρουαρίου 2019Αριθμός Απόφασης: 18/2019

«Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μυκόνου προκειμένου να συμμετέχει ως μέλος Επιτροπής του άρθρου 11 του ΠΔ 31/2018 (ΦΕΚ 61 Α΄) και του άρθρου 35 του ΦΕΚ 444/Β΄/1999 περί Γ.Κ.Λ. μετά από έγγραφο του Λιμεναρχείου Μυκόνου»

Κατηγορία