Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

28 Αυγούστου 2023Αριθμός Απόφασης: 131/2023

Περί έγκρισης σύναψης συμφωνίας- σύμβασης με την ΕΤΑΔ Α.Ε. για την απόδοση στο Δήμο Μυκόνου αναλογούντος ποσού όσον αφορά στην ναυαγοσωστική κάλυψη στην παραλία «Ορνός» αρμοδιότητας ΕΤΑΔ Α.Ε.

Κατηγορία ,

28 Αυγούστου 2023Αριθμός Απόφασης: 130/2023

Περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 188/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την απαγόρευση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και εργασιών βαρέας όχλησης περιμετρικά του παραδοσιακού οικισμού της Χώρας Μυκόνου

Κατηγορία ,