Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

12 Σεπτεμβρίου 2023Αριθμός Απόφασης: 166/2023

Περί έγκρισης Πρακτικού 1 και Πρακτικού 2 για την κατακύρωση του Διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου και των νομικών του προσώπων για ένα ημερολογιακό έτος 2023-2024»

Κατηγορία ,

12 Σεπτεμβρίου 2023Αριθμός Απόφασης: 165/2023

Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την αποσφράγιση φακέλων όσον αφορά στον διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Εμπλουτισμός και ανάδειξη Λαογραφικού Μουσείου Μυκόνου με ψηφιακά μέσα»

Κατηγορία ,

12 Σεπτεμβρίου 2023Αριθμός Απόφασης: 164/2023

Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την αποσφράγιση φακέλων όσον αφορά στον διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Ενίσχυση Μικροκινητικότητας στο Δήμο Μυκόνου

Κατηγορία ,