Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

27 Φεβρουαρίου 2019Αριθμός Απόφασης: 19/2019

«Περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 168/2018 απόφασης Δ.Σ. Μυκόνου σχετικά με την σύσταση Ιδρύματος με την επωνυμία «Βιβλιοθήκη Παναγιώτη Κουσαθανά- Δημοτική Στέγη Μελέτης Πολιτισμού και Παράδοσης» μετά από παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»

Κατηγορία ,