Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

28 Ιανουαρίου 2015Αριθμός Απόφασης: 08/2015

«Περί εξουσιοδότησης κ.Δημάρχου Μυκόνου από το Δ.Σ., για τις δικές του ενέργειες σχετικά με την επιχορήγηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» καθώς και αποδοχή χρηματικού ποσού 44.500,00 €»

Κατηγορία ,

1 Φεβρουαρίου 2016Αριθμός Απόφασης: 10/2016

«Περί έγκρισης Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμών για το δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας Τροφίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου και των Νομικών Προσώπων του»

Κατηγορία ,