Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

23 Απριλίου 2019Αριθμός Απόφασης: 39/2019

«Περί τροποποίησης της μελέτης και κατάρτισης νέων όρων διακήρυξης, λόγω τροποποίησης της νομοθεσίας (ν. 4605/2019), του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Αναβάθμιση – προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ»»

Κατηγορία

23 Απριλίου 2019Αριθμός Απόφασης: 38/2019

«Περί έγκρισης Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου και κατακύρωσης του διεθνούς ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων»

Κατηγορία

23 Απριλίου 2019Αριθμός Απόφασης: 37/2019

«Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου για τον ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μυκόνου, έτους 2019 με δικαίωμα προαίρεσης στο επόμενο έτος για το ίδιο χρονικό διάστημα»

Κατηγορία