Αποφάσεις

Δημοτικών Οργάνων

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑποφάσεις

12 Σεπτεμβρίου 2023Αριθμός Απόφασης: 169/2023

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την ανοικτή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου ή ακινήτων για την διαμονή των δικαιούχων του άρθρου 32 του Ν, 4483/2017 στα όρια του Δήμου Μυκόνου

Κατηγορία ,